Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 1 of 1)
document
Cete, C. (author), Haage, S. (author)
Om erosie en ontgronding in rivieren te voorkomen kan bodembescherming worden toegepast. Voor stenen als bodembescherming zijn er al twee verbanden bekend tussen de stroomsnelheid waarbij de stenen instabiel worden, ofwel de kritieke stroomsnelheid, en de diameter. Deze twee verbanden zijn door de onderzoekers Izbash en Shields samengesteld....
bachelor thesis 2016