Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 1 of 1)
document
Van Tilborg, R. (author)
Het zuidwestelijke deel van dijkring 43 bestaat voornamelijk uit een dijk. Op deze dijk bevinden zich enkele huizen. In de derde toetsronde primaire waterkeringen is aangegeven dat de waterkering niet voldoet. Omdat het hier een zeer groot en divers dijktraject is, is ervoor gekozen een onderdeel te onderzoeken. Dit betreft een dijkelement...
bachelor thesis 2013