Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 2 of 2)
document
Bodde, W.P. (author)
In dit bachelor eindwerk wordt een kustversterking ontworpen voor de kust bij de 'zwakke schakel' Katwijk. Er is gekozen voor een dijk in duin voor de boulevard van Katwijk. Zowel het ontwerp van het duin en het ontwerp van de dijk wordt besproken. Voor het vaststellen van het benodigde duinvolume is gebruik gemaakt van het DUROS-model voor...
bachelor thesis 2011
document
Van der Biezen, T.F. (author)
Het onderwerp van deze bachelor scriptie is de uitwateringssluis bij Katwijk. Op deze plek mondt de Oude Rijn uit in de Noordzee. Op dit moment zijn er twee problemen met de huidige sluis. Bij een storm is er een kans dat er teveel overslag is, zodat de achterliggende tussenboezem overloopt. Ten tweede wordt verwacht dat in de toekomst te weinig...
bachelor thesis 2011