Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 3 of 3)
document
Bok, A. (author)
Bij het gebruik van een boegschroef bij aanleg- en afvaartmanoeuvres botst de boegschroefstraal direct tegen de kademuur. Een verticale kademuur remt de schroefstraal af en buigt hem om, waarna een alzijdige wandstraal ontstaat (d.w.z. een straal die in alle richtingen in een verticaal vlak voor de kademuur uitstroomt). Het uitstromen van deze...
master thesis 1996
document
Bok, H.A.M. (author)
Het doel van dit rapport is enerzijds de verliezen die bij een zandsluiting optreden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Verder wordt onderzocht in hoeverre sluiting met behulp van zandworsten technisch mogelijk is. Voor de vergelijking tussen beide sluitingsalternatieven wordt nagegaan hoe de kosten van verdere ontwikkeling van zandworsten en de...
master thesis 1986
document
Bok, H.A.M. (author)
Dit rapport heeft tot doel vast te stellen welke delen van de binnenzijde van het slufterdepot het meest onderhevig zijn aan erosie en inzicht te verschaffen in de grootte van het zandverlies als gevolg van golfwerking.
master thesis 1986