Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 1,942)

Pages

document
Buring, P. (author)
Traditional quay wall structures are not very flexible, because they are often hard to adapt and to reuse. However, changes in the container shipping market, international conflicts and new generations of vessels are some examples that could drive the desire the relocate or adapt quay wall structures. The objective of this thesis is to design a...
master thesis 2013
document
Sikkema, T. (author)
After New Orleans was struck by hurricane Katrina on the 29th of August a consortium including Iv-Infra was in a tender, which involved the design of a storm surge barrier at the east side of the city of New Orleans. This consortium designed a piled-supported structure including a concrete superstructure. The superstructure consists of a...
master thesis 2009
document
Ras, S.L. (author), Amesz, J.A. (author)
Voor het begrijpen en voorspellen van morfologische processen aan zandige kusten, zoals kustlijnontwikkeling in de tijd of erosie tijdens een storm, is inzicht nodig in het zandtransport, de motor van deze processen. Zand- of sedimenttransport kan beschreven worden als het produkt van een snelheid en een sedimentconcentratie; een...
master thesis 1989
document
Kassimi, A. (author)
In this report a design tool has been developed for offshore harbours. The main objective of the design tool is to recommend an optimum value for the offshore distance of the berth, the breakwater length and the breakwater type. This recommendation has to be made based on CAPEX and OPEX estimates for the various structures the offshore harbour...
master thesis 2016
document
Moalemi, M. (author)
Landslide generated Tsunamis are classified as a type of impulse waves. Several parameters including the geometry of the reservoir affect the behavior of impulse waves. The effects of geometry on impulse wave parameters are not yet fully understood. In order to investigate the effects of geometry on landslide generated impulse waves a total of...
master thesis 2010
document
Biemond, P.G. (author)
Een goed alternatief voor een bij strandsuppleties naar de wal persende sleephopperzuiger is een gescheiden systeem, met een 'rehandle dumpput' . De sleephopperzuiger dumpt hierbij het gewonnen zand in een put, waarna een tweede werktuig dit zand verder richting het strand verpompt. Het doel van deze studie is de uitwerking en de inpassing van...
master thesis 1993
document
Ekkelenkamp, H.H.M. (author)
The study starts with possible working mechanisms of the tubes within the complex beach system. In addition, huge amounts of data are collected which tells us more about the sedimentology of the beach and soil structure. This data is used later on to study influenced beach processes and morphological change. For this study both the beach near...
master thesis 2012
document
Ramkema, C. (author)
Dit rapport behandelt de verschijnselen: refraktie en brandingsstromen. In beide gevallen zal getracht worden om het onregelmatige karakter van de golven te verwerken in de berekening of door een schatting achteraf van de mogelijk gemaakte fout. Het door Battjes voorgestelde rekenmodel voor de bepaling van de brandingsstroomsnelheden in de...
master thesis 1975
document
Berendsen, E. (author)
Benedenstrooms van uitstroomkonstrukties wordt het stroombeeld bij stromende afvoer gekenmerkt door drukfluctuaties, wervels en neren. Hierdoor ontstaat nogal eens schade aan de uit stortstenen bestaande bodembescherming. In het geval van een eenparige stroming is het begin van bewegen goed te beschrijven d.m.v. het schuifspanningskriterium van...
master thesis 1988
document
Veraart, J.J.W.M. (author)
In 1986 werd in Zeeland de Oosterscheldekering officieel in gebruik genomen door H. M. Koningin Beatrix. De levensduur van de kering werd vastgesteld op 200 jaar voor de pijlers en 80 tot100 jaar voor de stalen schuiven. De stalen schuiven werderi met een speciale coating behandeld om weerstand te kunnen bieden aan het zoute water. De schuiven...
master thesis 1998
document
Goetjaar, R.R.J. (author)
Deze studie heeft betrekking op de kwaliteit van lozingswater (retourwater) bij de berging van baggerspecie in een grootschalige locatie op de Maasvlakte, ook wel het "Slufterplan" genoemd, in het kustgebied bij Voorne. Wat betreft de locatie van de berging is er sprake van een viertal varianten, te weten: varianten I, Ir en III t.p.v. de...
master thesis 1983
document
Ioannis, A.E. (author)
Through a research project that has been carried out from the period of September 1990 until June 1991 in the Technical University of Delft, an attempt has been made with a model of a circular final settling tank, to: 1) work out flow patterns experimentally and with a computational model, in a clear water flow; in different conditions of inlet...
master thesis 1991
document
Hendriks, A.J.H. (author)
Objective Due the coastal protection program along the Dutch coast, the groins that first defended the coast against erosion, are now covered under sediment. Due to erosion the covered groins will resurface however. The objective of this study is to investigate the effect of the resurfacing groins on the hydrodynamics and sediment transport....
master thesis 2011
document
Leontaris, G. (author)
During the past years a lot of attention has been drawn towards the development of renewables, due to the expected depletion of fossil fuels and political decisions. Offshore wind energy is considered as one of the most promising renewable energy sources, however the cost of offshore wind farms have not yet reached competitive levels. Hence...
master thesis 2015
document
Hockx, J.A.W. (author)
For over three quarters of a century steel sheet pile walls are applied in geotechnical practice. For example in quay walls and construction pits in urban surroundings. Steel sheet pile walls are often composed of so called double U-profiles. These profiles consist of two single U profiles fixed in the common interlock by welding or crimping. A...
master thesis 1998
document
Van Grondelle, A. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het onderzoek naar de werking van de bloedsomloop, met name de volgende punten: - de toename van de amplitude van de bloeddruk - Wat is de invloed van wijziging van significante parameters op het functioneren van de bloedsomloop met name een wijziging van de elastisciteitsmodules, zoals die zich bij het ouder worden van...
master thesis 1971
document
Postma, M.G. (author)
This study describes the stability of rock on a mild slope (e.g. milder than 1:6) under wave loading. This is done because an increasing number of situations occur where mild foreshores are protected from the wave and currents. The empirical stability formula, designed by VAN DER MEER [1988], is not valid for these kind of slopes. Nonetheless,...
master thesis 2016
document
Cloin, B. (author)
The main goals of this study are to obtain more insight and quantitative data of the selective transport process under sheet flow conditions. Experiments were carried out in the Large Oscillating Water Tunnel of WL DELFT HYDRAUUCS for five different hydraulic conditions. The sand that was used consisted of a mixture of 50% fine (0. 13mm) and 50%...
master thesis 1998
document
Van Beelen, J.W. (author)
master thesis 2016
document
Bol, J. (author)
Als vervolg op een hierbij behorend vooronderzoek wordt het ontwerp uitgewerkt voor een scheepslift bij Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert. De liftconstructie is te verdelen in enkele onderdelen die aanwezig moeten zijn. Deze delen worden afzonderlijk beschouwd. Als eerste komt de draagconstructie aan de orde. Met gegevens uit de literatuur...
master thesis 1981
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 1,942)

Pages