Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 1,943)

Pages

document
van der Zee, N. (author)
In the Netherlands almost 17.500 kilometers of primary flood defenses protect the flood prone areas from inundation. These flood defenses are designed and periodically assessed according to certain design standards which require an average probability of exceedance of 1/1.250 or 1/10.000 per year. From the results of recent assessments, it was...
master thesis 2017
document
Niemeijer, J. (author)
De waterbeweging boven een duin wordt bestudeerd aan de hand van metingen boven een gefixeerd solitair duin, nadat metingen boven een bewegend zandduin niet haalbaar bleken. De invloed van de zijwanden van de goot wordt besproken en de bodemschuifspanning langs de duinhelling wordt berekend. Bij dit laatste treden problemen op van theoretische...
master thesis 1987
document
Teunissen, E.A.H. (author)
Dit rapport is het hoofdontwerp van het afstudeerproject omtrent een tunnel verbinding onder de Mond van het Amsterdam-Rijnkanaal gesitueerd in Amsterdam-Oost. Dit afstudeerproject is gemaakt in het kader van de subrichting constructies van de afstudeerrichting Waterbouwkunde en Hydrologie aan de faculteit der Civiele Techniek van de Technische...
master thesis 1988
document
Van den Akker, P. (author)
At the moment, for determining the safety of the dike ring areas around the IJsselmeer a possible failure of the Afsluitdijk is assumed to have no influence on loads occurring on the IJsselmeer dikes. As failure of the Afsluitdijk is always possible, the consequences of such a failure should be investigated. The objective of this thesis is to...
master thesis 2015
document
Schalkwijk, J.C. (author)
Voor u ligt een verslag over een olieterminal in Tripoli (Libanon). Van deze terminal moet de opslagcapaciteit van de verschillende opslagtanks worden bepaald. Direct hiermee in verband staan de wachttijden van de schepen die hun produkten komen laden en lossen. Met behulp van een computersimulatieprogramma zullen deze grootheden geanalyseerd...
master thesis 1987
document
Van Buuren, P.J. (author)
This thesis studies cost estimation and investment decisions under cost uncertainty of large construction projects. The combination of these two topics intends to satisfy the Master’s theses of Civil Engineering at the Delft University of Technology and Quantitative Finance (Econometrics) at the Erasmus University Rotterdam. The first part...
master thesis 2011
document
Bijvelds, M.D.P. (author)
This thesis describes the numerical modelling of discharges where density differences play an important role, in particular positive buoyant cooling water discharges. Two regions, in which the hydrodynamics are influenced by the discharge, can be distinguished; the near-field and the far-field. In the former region the initial jet...
master thesis 1995
document
Plate, S. (author)
Breakwaters differ from each other by their functions or their type. The most important function of breakwaters is to allow the ships to be loaded and unloaded in calm water conditions and to provide dock or quay facilities. Several types of breakwaters can be distinguished, depending on their operation and design. The most common breakwater...
master thesis 1995
document
Klatter, H.E. (author)
In januari 1981 is de golfbreker van de haven van Tripoli, in Libië, tijdens twee stormen zwaar beschadigd. De golfbreker, die slechts enkele jaren oud is, maakt deel uit van een uitbreiding van de haven. Tijdens de stormen is de golfkeermuur, op de kruin van de golfbreker, over ongeveer 400 m weggeslagen. Als gevolg daarvan zijn, door de...
master thesis 1982
document
Van der Breggen, H.M. (author), Bouwmeester, E.C. (author)
To predict the effect of a floating viscoelastic slab on the propagation and attenuation of gravity waves, a theoretical linear model has been developed. The slab has been modeled as a Kelvin-Voigt model and the fluid is assumed to be ideal. For long and short wave theory a dispersion relation for gravity waves covered by a viscoelastic slab of...
master thesis 1985
document
Dorrepaal, S.G. (author)
The Netherlands are protected against extreme high waters from the sea by an ingenious system of barriers. One of the most famous ones is the Maeslant barrier in the New Waterway near the port of Rotterdam. This barrier however, is subject to discussion, as it might not function as intended, because of the following reasons. It has a very low...
master thesis 2016
document
Van Osselen, K.R. (author)
Dutch flood protections are assessed every five to six years in a nationwide safety assessment round. During the last assessment round large dike stretches in the Dutch Wadden Sea could not meet the safety requirements, and were assessed with failure. Dike strengthening is therefore needed in these areas. However, in front of these dike salt...
master thesis 2016
document
Van Sabben, A.J. (author)
For a proper management of rivers and river bends in particular, it is important to have good models to predict the flows through bends. It is important that those developed models are well validated with measurements to demonstrate the usefulness of the models. This research is a validation of the Delft3D-FLOW model which is a model that is...
master thesis 2010
document
Van de Waal, R. (author)
Vooronderzoek naar de problemen, die ontstaan bij de verruiming van het Betuwepand en daarvan de schutsluizen bij Ravenswaaij in het bijzonder. Uitwerking van de door mij gekozen oplossing een hoogwaterkering naast de bestaande schutsluizen te bouwen. Om de goede economische concurrentie positie van Amsterdam te kunnen behouden, is de noodzaak...
master thesis 1979
document
Deinum, P.J. (author), Kamerling, F. (author)
In het algemeen kan gezegd worden dat de tracé-keuze van een afsluiting ten dele bepaald wordt door de keuze der sluitingsmethode, voor de Lauwerszee echter gaat deze bewering niet op. De tracékeuze werd daar dermate dwingend bepaald door andere factoren, dat de keuze der sluitingsmethode een open vraag bleef.
master thesis 1970
document
Akdag, C. (author)
The region of South China Sea and the Indonesian waters, covering an area of about 9 million km2, is characterised by a very complex tidal behaviour. This region, which will be called the South China Sea throughout this report, is entangled between the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Therefore the tides in the South China Sea are driven by...
master thesis 1996
document
van Steensel, C.P. (author)
master thesis 2016
document
Buijsman, M.C. (author)
It is the policy of the Dutch government to aim at the extraction of gas from the smaller gas fields in The Netherlands to spare the large Slochteren field in Groningen. The gas reservoirs below the Wadden Sea are counted among the smaller fields. Their capacity is estimated to 200 thousand million cubic metres, and their economic value is equal...
master thesis 1997
document
Jansen, P.L.M. (author), Vreeburg, I.C. (author)
The Gulf of Khambat in India is an estuary with an extremely large tidal range which in average circumstances varies between approximately 4.5 m for a neap-tide and 8.5 m. f or an average spring-tide. This large tidal difference goes hand in hand with a tidal flow in the range of 6 to 11 * 109 m3 per tidal cycle. Due to these features the Gulf...
master thesis 1992
document
Meijerink, W. (author)
De aanleiding van dit onderzoek was de vraag of een gewichtsmuur van Terre Armee geschikt is om als kademuur in de Waalhaven te Rotterdam te kunnen functioneren. In de Waalhaven moet een nieuwe kadeconstructie met een kerende hoogte van minstens 15,15 meter komen. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is...
master thesis 1997
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 1,943)

Pages