Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 1,944)

Pages

document
Lodder, J.J.P. (author)
In NoordWest Suriname is er een toenemende behoefte aan irrigatiewater. Een van de rivieren waaruit water voor irrigatie onttrokken wordt is de Nickerie rivier. Langs de Nickerie rivier liggen een aantal grote polders met als belangrijkste gewas rijst. Het onttrekken van water is van invloed op de kwaliteit van het rivierwater. Het gaat dan om...
master thesis 1983
document
Burgmans, S.H. (author)
De sleephopperzuiger is een vrijvarend schip dat natte grond verzet. De sleephopperzuiger kan zijn lading lossen door deze via de boeg door een nozzle (tromp) te lanceren. Deze losmethode heet rainbowen. Rainbowen van medium en grof zand is gebruikelijk, wat wil zeggen een korreldiameter van 200 µm tot 2000 µm. Bij rainbowen bestaat er grote...
master thesis 2003
document
Mosselman, E. (author)
A relaxation model for the response of the main wave direction to changes in wind direction is derived with a parametric approach of the energy balance of locally generated wind waves. An expression to quantify the time scale of this model is obtained from empirical growth relations of waves in a fetch-unlimited situation. The model is compared...
master thesis 1985
document
Stoop, D. (author)
In maart 1995 is besloten tot aanleg van de rijksweg 73-zuid, welke loopt van Venlo tot Echt, aan de oostzijde van de Maas. In het trace zijn twee tunnels en een open tunnelbak gepland. De Roertunnel bij Roermond, een van deze tunnels, was onderwerp voor mijn afstudeerproject. De tunnel heeft een lengte van circa 2300 meter en gaat door zowel...
master thesis 1998
document
Ravenstijn, E. (author)
Bed degradation in a number of Dutch river branches, like the Bovenrijn, can cause various problems in the near future. At low waters the navigation depth at the non-erodible layer near Emmerich can become too small. Other problems could be lower ground water levels and stability of structures in and near the river, like groynes. To diminish...
master thesis 2009
document
Roos, A. (author)
"Onderlinge bewegingen schepen in regelmatige golven". Voor het winnen en transporteren van grote hoeveelheden zand ten behoeve van grote projecten, zoals b.v. het Noordzee-eiland, zal nieuw materieel moeten worden ontwikkeld. Bij dit nieuwe materieel kan men de beide functies zandwinnen en transporteren in verschillende schepen onderbrengen....
master thesis 1972
document
Aghababazadeh, F. (author)
The study of waves and current, especially in the nearshore region is of particular importance for nearshore or coastal works. During the last decades, the formulations to describe the wave propagation as the waves move towards the shore has advanced very much. Many operational models for the hindeast and forecast of waves have been developed....
master thesis 1994
document
Kentrop, J. (author)
Typical for the Dutch landscape are the many polders, which are situated below sea level and below waters directly surrounding the polders. A visual separation between land and water is caused by the flood defences that protect the polders from flooding. In 2005, artist Paul Izeboud came with the idea to make a transparent flood defence, thereby...
master thesis 2016
document
Gijzen, M.H.M. (author)
The demand for electric power in India has been growing steeply during the past decade particularly in the rapid industrialising southern regions and power shortages are frequently experienced. In order to cope with this problem, several coal burning power stations will be constructed along the west coast of India. One of the projected sites for...
master thesis 1993
document
Bakermans, B.A. (author)
Traditionally, ports are located in areas protected by natural shelter. Shelter is needed for the safe mooring of vessels and for the efficient handling of containers and other cargo. Disadvantage of the areas which provide natural shelter is their limiting depth. Due to the increasingly bigger vessels, dredging in ports became inevitable....
master thesis 2014
document
Ten Bokkel Huinink, S.A. (author)
Because of the increase of safety requirements with respect to storage of LPG over the last ten years, underground storage is becoming increasingly significant. Storage is possible in engineering geological and in civil engineering constructions. The main features of these two solutions are presented. LPG can be stored either pressurized or...
master thesis 1996
document
Miranda, C.A. (author)
The traditional Dutch way to deal with piping for river levees is the implementation of piping berms. The disadvantage of such a measure is the inland space required, especially in urban areas. Relief wells, on the other hand, require less or no inland space and therefore represent an attractive solution as mitigation measure against piping. The...
master thesis 2014
document
Mast, P.J. (author)
Ten behoeve van de verbetering van een belangrijke verbindingsweg in Noord-Wales moet een nieuwe oeververbinding gerealiseerd worden tussen de oevers van het Conwy-Estuarium. Na een uitgebreide studie besloot men om de verbinding uit te voeren als gezonken tunnel, de -eerste verkeerstunnel in het Verenigd Koninkrijk die op deze manier gebouwd...
master thesis 1988
document
Van Bochove, G.G. (author)
Wanneer wordt gedacht aan vernieuwing van de stuw bij Grave, kan daarbij niet voorbij worden gegaan aan de mogelijkheid de stuw te combineren met een waterkrachtcentrale. De opwekking van energie uit een waterstroom kent twee vereisten: afvoer en verval. Aan eerstgenoemde heeft Nederland geen gebrek; de Nederlandse rivieren hebben grote delen...
master thesis 1982
document
Min, A.P.N. (author)
Deze deelstudie is een gedeelte van de totale afstudeeropdracht, die het volgende inhoudt; "het onderzoeken van het OPAC-plan (Ondergrondse Pomp Accuulatie Centrale) met een grootte 1200 MW, welke gebruikt zal worden voor opslag van windenergie alswel voor piek-shaving". In deze deelstudie wordt een deelonderzoek gedaan naar het (totaal...
master thesis 1984
document
Dollee, A.W. (author)
Het afstudeerverslag omvat 2 rapporten die nauw met elkaar verbonden zijn, te weten: - een literatuurstudie van de verschillende facetten van de sedimentproductie; - een nadere uitwerking van een methode om die sedimentproductie te bepalen, toegepast op het Djratunseluna gebied, gelegen in Centraal Java.
master thesis 1975
document
Van der Spek, B.J.T. (author)
The objective of this study is to propose a method that is able to deal with data poor environments within coastal studies. Numerical models are useful tools to get insight in the coastal processes of the system being modelled. Inaccurate or poor input data leads to inaccurate or even incorrect model results. By stochastic modelling insight is...
master thesis 2013
document
Hooijkaas, L.J. (author), Manschot, J. (author)
Voor de drinkwaterleidingbedrijven is in 1987, door de vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing van de TU model CALAM ontwikkeld. CALAM moet het mogelijk maken oa in geval van calamiteuze lozingen snel en accuraat de stofverspreiding in het Noordelijk Deltabekken en de invloed van mogelijke beheersmaatregelen hierop te voorspellen. In de...
master thesis 1988
document
Besselink, P.W. (author)
Deel I: hydraulisch deel Deel II: Morfologisch deel Het afsluiten van waterlopen kan in veel gevallen op goedkope wijze geschieden door een sluitdam met zand op te spuiten. Om al in een vroeg stadium een indruk van de kosten te kunnen krijgen, moeten de optredende zandverliezen door het sluitgat bepaald kunnen worden. In dit verslag wordt...
master thesis 1985
document
Van Giffen, I.K. (author)
This master thesis project focusses on the numerical modelling of bound and free long wave action in two diffrent harbours. This model, called Surf Beat, is a time dependent generic numerical model for the simulation of generation and propagation of bound long wave energy generated by short carrier waves. This model has been developed by Delft...
master thesis 2003
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 1,944)

Pages