Searched for: department:"Hydraulic"
(21 - 24 of 24)

Pages

document
Knaack, W. (author)
Een onderzoek naar de morfologische veranderingen in het Friesche Zeegat. Na de afsluiting van de Lauwerszee is het bekken continu in verandering. Dit heeft gevolgen voor de bevaarbaarheid van de vaarroute naar Schiermonnikoog. In dit onderzoek wordt een voorspelling gedaan naar de ontwikkelingen voor het komend decennium en de gevolgen van deze...
master thesis 2009
document
Tamboezer, J.P. (author)
The port of Kandla, which is situated in the north west of India and is subject to a large tidal variation of about 5 metres, is preparing a major expansion plan. The capacity of the harbour will be increased in two ways. Firstly the construction of several berths and jetties will allow more ships to be handled on a yearly basis. Secondly...
master thesis 2002
document
Torenga, E.K. (author)
In estuaria zoals de Westerschelde komen eb- en vloedgeulsystemen voor. Dit zijn twee geulen, gescheiden door een plaat, waarin de ene geul netto een stroming in zeewaartse richting kent (ebgeul), en de andere netto een stroming landinwaarts (vloedgeul). Menselijke ingrepen zoals baggeren en storten zullen een verstoring veroorzaken in het...
master thesis 2001
document
Kerckhoven, J.D.M. (author)
The morphological behaviour of estuaries is complex and at present (1995) not well understood. Ebb and flood channels play an important role in the morphological behaviour of an estuary. In order to get more insight in the morphological behaviour of such systems it is studied whether a 1-D morphodynamic network model gives insight in this...
master thesis 1995
Searched for: department:"Hydraulic"
(21 - 24 of 24)

Pages