Searched for: department:"Hydraulic"
(21 - 33 of 33)

Pages

document
Van 't Veld, A.C. (author)
Het doel van dit rapport is als volgt: “Het realiseerbare regelbereik van langsdammen in de Waal bepalen, waarbij een zo groot mogelijke bijdrage aan de gewenste verandering in de afvoerverdeling bij de Pannerdensche Kop in de scenario’s Piekafvoer en Hoge afvoer & storm wordt behaald, zonder dat dit resulteert in negatieve gevolgen bij de...
bachelor thesis 2012
document
Winde, H.P. (author)
For this project, Environment Mapping & Surveying (EMS) from South Africa has provided two pressure meters for wave measuring. These pressure meters give a value for the pressure, which must be converted to pressure and after that to a Rayleigh distribution and a wave spectrum. Therefore is the purpose of this report to test the pressure meter...
bachelor thesis 2012
document
Vos, G.J. (author)
An overdose of sediment from the Cilalawi River is going into the reservoir Waduk Jatiluhur. This is resulting in the problem of reservoir capacity reduction. With water still coming from different rivers, the future will be inundation. In this matter the recommendation for this problem is check dam(s) and changing land use, stated by the local...
bachelor thesis 2012
document
Zeelenberg, W. (author), Koote, M. (author)
In this report will be explained how breakwaters can be made with the use of Elastocoast, a sort of glue. This makes it possible to fix the individual rocks, and allows repetitive tests possible with exactly the same layer properties. We made six samples of breakwater rock layers, made with Elastocoast and stones, which can be placed and tested...
bachelor thesis 2012
document
Schoen, J.J. (author)
In 2008 presenteerde de Deltacommissie haar bevindingen om Nederland ook in de toekomst waterbestendig te houden. Aan van de aanbevelingen was het verhogen van het IJsselmeerpeil met anderhalve meter te verhogen, met verstrekkende gevolgen voor de verschillende aan het IJsselmeer liggende steden. Een van deze steden is Lelystad, dat in haar...
bachelor thesis 2011
document
Bodde, W.P. (author)
In dit bachelor eindwerk wordt een kustversterking ontworpen voor de kust bij de 'zwakke schakel' Katwijk. Er is gekozen voor een dijk in duin voor de boulevard van Katwijk. Zowel het ontwerp van het duin en het ontwerp van de dijk wordt besproken. Voor het vaststellen van het benodigde duinvolume is gebruik gemaakt van het DUROS-model voor...
bachelor thesis 2011
document
Van Cuyck, T. (author)
In dit onderzoek is een voorzet gemaakt voor een sterktebeproeving van verouderd Elastocoast door middel van cilindrische proefstukken. Daarnaast is een vervolgevaluatie gemaakt van de proefvakken bij Petten en Zuidbout, alsmede een eerste evaluatie van het productievak Elastocoast bij Bath langs de Oosterschelde.
bachelor thesis 2011
document
Van der Biezen, T.F. (author)
Het onderwerp van deze bachelor scriptie is de uitwateringssluis bij Katwijk. Op deze plek mondt de Oude Rijn uit in de Noordzee. Op dit moment zijn er twee problemen met de huidige sluis. Bij een storm is er een kans dat er teveel overslag is, zodat de achterliggende tussenboezem overloopt. Ten tweede wordt verwacht dat in de toekomst te weinig...
bachelor thesis 2011
document
Veldman, M. (author), De Kloet, M. (author)
Voor het beschermen van pijpleidingen op de zeebodem wordt gebruik gemaakt van stortsteen. Echter is er nu een alternatief materiaal ontwikkeld, de ground consolidator. Een met barium verzwaard, van kunststof gemaakt voorwerp bestaande uit zeven staven die gezamenlijk de vorm van een open kubus hebben. Dit geeft de ground consolidator de...
bachelor thesis 2011
document
Henny, A. (author), Bronsvoort, K. (author)
A remote guesthouse in the Brazilian province of Rio de janeiro is using electricity from the nuclear fed power grid. The owner would like to change the energy supply from nuclear to hydropower if a hydropower plant would produce enough energy to keep the guesthouse running. A small hydropower plant could possibly produce enough energy for the...
bachelor thesis 2009
document
Al-Baz, S. (author)
Flowforms zijn relatief nieuwe waterlopen en zijn niet heel bekend. In flowforms kan er een bijzondere stroming opgewekt worden. Ze zijn puur experimenteel ontworpen en er zit geen theorie achter het ontwerp. Het doel is om deze bijzondere stroming toe te passen bij vistrappen. Het probleem is dat de flowforms kleinschalig zijn in vergelijking...
bachelor thesis 2009
document
Den Bieman, J. (author)
Tijdens experimenten in een stroomgoot, waarvan de bodem grotendeels bel bachelor thesis 2009
document
Van Kester, D. (author), Schoutens, P. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is het via een haalbaarheidsstudie evalueren of, waar en hoe, het mogelijk is een stuwdam te realiseren in het Helmand-dal, en daarmee te voorzien in de vraag van de lokale bevolking naar elektrische energie. Al in een vroeg stadium van het onderzoek is geconstateerd dat deze doelstelling, binnen het kader van de...
bachelor thesis 2005
Searched for: department:"Hydraulic"
(21 - 33 of 33)

Pages