Searched for: department:"Hydraulic"
(3,521 - 3,538 of 3,538)

Pages

document
Burgers, J.M. (author)
Lecture notes on turbulence (p90 -173) (year estimated)
lecture notes 1951
document
Burgers, J.M. (author), Welling, W.A. (author), Hinze, J.O. (author), Thijsse, J.T. (author), Dronkers, J.J. (author), Schönfeld, J.C. (author)
Gedetailleerde bespreking van de problemen bij het quantificeren van turbulentie en het rekenen met turbulentiemodellen.
report 1950
document
Van Veen, J. (author)
The present paper, "Eb- en vloedschaarsystemen in de Nederlandse getijwateren" (Ebb- and floodchannel systems in the Dutch tidal waters), which was published in 1950, should be considered as Van Veen's most important publication since his thesis. It summarizes the results of 20 years of intensive study of estuarine and tidal-basin morphodynamics...
report 1950
document
Van Bendegom, L. (author)
Stomingen en zandbeweging, golfslag en zandbeweging, zandtransport door gecombineerde waterbeweging, verdediging van inscharende oevers van stroomgeulen, de verdeling van afnemende brandingskusten, de verdediging van kusten welk door gecombineerde golfslag en stroming afnemen.
lecture notes 1949
document
Nanninga, N. (author)
public lecture 1947
document
Tchen, C.M. (author)
A theoretical treatment of diffusion as function of turbulence, by working out the dispersion of small particles in turbulent fluid. The method of Kolmogoroff is used to decribe the movement in a statistical ways
doctoral thesis 1947
document
Schönfeld, J.C. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor de waterstanden en stromingen in getijrivieren en een toetsing aan de hand van een experiment in een goot met rechthoekige doorsnede
master thesis 1943
document
Lindenbergh, P.C. (author)
Investigation on the use of groundwater storage for drinking water in the dune area near Leiden, Netherlands. Optimization of the ratio of infiltration and extraction of drinking water
doctoral thesis 1941
document
Van der Meer, Z.Y. (author)
Beschrijving van de opkomst van de waterschappen, hoogheemraadscahppen, heemraadschappen en polderdistricten in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Beschrijving van de situatie in de afzonderlijke provincien. De regeling van de financien van de waterstaat. Aandacht voor interprovinciale belangen
doctoral thesis 1939
document
Thijsse, J.T. (author)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft
public lecture 1938
document
Mazure, J.P. (author)
Ter oplossing van het, aan de "Staatscommissie inzake hooge waterstanden als gevolg van de afsluiting der Zuiderzee" voorgelegde probleem, heeft de voorzitter dezer commissie, de groote natuurkundige H. A. Lorentz, als eerste een betrouwbare en practisch uitvoerbare methode gegeven tot het berekenen. van getijverschijnselen in zeeannen. Deze...
doctoral thesis 1937
document
Thijsse, J.T. (author)
Metingen uitgevoerd in de Twenthekanalen en op het Amsterdam-Rijnkanaal naar translatiegolven veroorzaakt door het openen en sluiten van sluizen in deze kanalan. Theoretische achtergrond en toetsing van deze methode aan meetgegevens. Opm.: alleen in dit jaar zijn de papers ook allemaal in het Nederlands verschenen. Het originele paper is in het...
conference paper 1935
document
Steggewentz, J.H. (author)
Method to calculate variations in groundwater level due to the tidal variation at sea and in tidal rivers. Research on groundwater flow and water pressure in ground water due to harmonic variations.
doctoral thesis 1933
document
De Glee, G.J. (author)
Calculation method for groundwaterflow in case of subraction of groundwater via vertical pumping wells for drinking water purposes. Both permanent and instationary pumping are considered.
doctoral thesis 1930
document
Van Mourik Broekman, G.H. (author)
public lecture 1924
document
van Veen, J. (author)
Collegediktaat (handgeschreven aantekeningen)
lecture notes 1915
document
van Veen, J. (author)
Collegediktaat (handgeschreven aantekeningen)
lecture notes 1915
document
Wentholt, L.R. (author)
Description of the Dutch (sandy) coastline, data on high water line, low water line and dunefoot, description of groynes along the coast, effects of harbour moles and breakwaters on the sandy coastline. Detailed analysis on the efficiency of groins along the coast of Holland as well as the Wadden islands
doctoral thesis 1912
Searched for: department:"Hydraulic"
(3,521 - 3,538 of 3,538)

Pages