Searched for: department:"Hydraulic"
(41 - 60 of 1,942)

Pages

document
De Graaf, M.A. (author)
Een numerieke beschrijving van de waterbeweging op een talud, met daaraan gekoppeld een stabiliteitsberekening voor stortsteen, is ontwikkeld door Kobayashi (1987). De waterbeweging wordt beschreven met de i-dimensionale langegolf vergelijking. De golfkrachten langs het talud worden beschreven met de vergelijkingen van Morison. Resultaten met...
master thesis 1988
document
Hinostroza Garcia, S. (author)
This thesis shows a set of equations that define the micro-stability and macro-stability of reinforced grass revetments with geosynthetics on inner dike slope during an overtopping event. At micro-stability level, it has been analyzed that the equilibrium in a soil particle using the criterion of incipient motion of soil particle. The forces in...
master thesis 2007
document
Ho, J.C. (author)
The rise of sea level increases the risk of coastal flooding by increasing the probability of occurrence of flood event at a given height. The essence of coastal planning and management in the future relies on an accurate coastal flood risk assessment with regards to sea level rise. Through the set up of flood risk assessment model in Geographic...
master thesis 2009
document
Soerjadi, R. (author)
Dispersie wordt in dit rapport gedefinieerd als de verstrooiing van een wolk van deeltjes veroorzaakt door een stochastisch spreidingsmechanisme. In veel gevallen kan het dispersie-proces bij benadering warden beithreven door een differentiaalvergelijking, ook wel genoemd de dispersie-vergelijking. Zo'n vergelijking is in 1972, met behulp van...
master thesis 1979
document
Patsch, F. (author)
theoretical considerations regarding slurry transport in pipelines.
master thesis 1974
document
Vellinga, P. (author)
Proeven in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica naar zandtranport in golven. Focus op de invloed van stoorgolven (gebonden golven) o.a. door reflectie in de goot.
master thesis 1975
document
Heijboer, D. (author)
Er is onderzoek verricht naar zandconcentratie- en stroomsnelheids-verdelingen onder golven en stroming. De opbouw van een concentratie-verdeling en het suspensiemechanisme worden hierbij beschreven door een diffusievergelijking, waarin de diffusiecoëfficiënt een mengingsfactor is. Dit onderzoek richt zich met name op: - de opbouw van de...
master thesis 1988
document
Van Luijtelaar, H. (author)
Deel A: Rioleringsaspecten Deel B: Numerieke berekeningen Een gemengd rioolstelsel is een afvoersysteem, waarin zowel regen als afvalwater samen worden afgevoerd naar een rioolgemaal of zuiveringsinstallatie. Ondèr extreme weersomstandigheden, wanneer het stelsel de hoeveelheid regen niet meer kan verwerken, wordt de overtollige neerslag geloosd...
master thesis 1985
document
Maas, A. (author)
Voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over veranderingen in klimaat en bodemdaling geven aan dat de stijging van de zeespiegel, gecombineerd met de bodemdaling, in Nederland kan leiden tot een relatieve zeespiegelstijging van 25 cm tussen het jaar 2000 en 2050. Een ander verwacht effect van de...
master thesis 2002
document
Van der Sluis, H.R. (author)
In het rapport wordt een ontwerp gemaakt voor een jachthaven aan de Nederlandse kust te Katwijk aan Zee. Op eniqe kustwaterbouwkundige aspecten - met betrekking tot een situering ter plaatse van de huidige strandlijn - wordt dieper ingegaan. Deel I: Vooronderzoek Deel II: De optimalisering van de lengte van de havendammen Deel III: De...
master thesis 1983
document
Van Weert, P.J.G. (author)
For an accurate description of the wave loading on an offshore structure, detailed knowledge of the wave-induced kinematics is a precondition. To fully describe the ocean environment is, however, a complex problem. First of all because of the fact that wave action is a random process. The second complication is wave directionality. With wave...
master thesis 1997
document
Smits, C.F.W. (author)
De grote schaal van het sluitgat en de hoge ontwerpsnelheden hebben de zandsluiting van het Tholensche gat een werk gemaakt waarvan het de moeite waard is het ontwerp van Rijkswaterstaat, de planning van de aannemerskombinatie en het gebeurde te vergelijken. Uitgangspunt is de ervaring opgedaan bij het Tholensche gat. Er is getracht deze...
master thesis 1987
document
Te Duits, H.M.E. (author)
In de Tokyo Bay wordt een oeververbinding gerealiseerd tussen de plaatsen Kawasaki en Kisarazu. Twee kunstmatige eilanden vormen van dit project een onderdeel. Deze eilanden zijn noodzakelijk als verbinding tussen de bruggen en de tunnel (zie tekening) en bieden plaats aan het ventilatiegebouw, de onderhoudsruimten, de tunnelinrit, parkeerruimte...
master thesis 1985
document
Van Zwicht, B.N.M. (author)
This thesis is about the influence of the specific weight on the stability of single layer interlocking armour units on rubble mound breakwaters. The hydraulic stability of the Xbloc armour unit is expressed by the stability number which is based on the assumption of dominance of lift, drag and gravity forces. If other forces have significant...
master thesis 2009
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
Vermerris, P.M.J.J. (author)
Port infrastructure today is planned under more and more conditions of uncertainty, increasing the challenge to design a well-functioning construction for its entire technical lifetime. The Port of Rotterdam is searching for a strategy to close the timespan between commercial (functional)- and technical lifetime of for (customer-) infrastructure...
master thesis 2014
document
Siteur, W.J. (author)
Embedding of subsea pipelines for protection purposes is usually done in a ‘Trench – Install – Backfill’ operation. The pipeline can also be embedded after it is installed on the seabed. This method is called post-trenching. When using a trailer suction hopper dredger for post-trenching, a large water jet erodes the soil underneath the pipe...
master thesis 2012
document
Ko, K.K.M. (author)
People are already living on water for centuries in some places around the world. However, the concept of building on water has been reintroduced with a new idea in the last two decades. The new idea is to realise a very large floating structure which is as big as a city. Instead of multiple independent floating houses forming a floating...
master thesis 2015
document
Borst, A.B. (author), Van der Stelt, J.E. (author)
Na het inleidende hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 het probleem met betrekking tot de dijken langs de Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal globaal aangegeven. Hoofdstuk 3 geeft een algemeen overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de dijkverbeteringsproblematiek. Tevens worden de ontwikkelingen rond de dijkverbetering langs de Maas...
master thesis 1987
document
Ter Wengel, M. (author)
Al eeuwenlang wordt er in Nederland gestreden met de zee. Erosie van de kust zorgt voor een grote bedreiging van het achterland van overstromingen met vaak grote schade tot gevolg. Om de steeds waardevollere infrastructuur in het achterland te beschermen, worden er steeds verdergaande maatregelen getroffen om de kust tegen overstromingen te...
master thesis 1997
Searched for: department:"Hydraulic"
(41 - 60 of 1,942)

Pages