Searched for: department:"Hydraulic"
(41 - 60 of 1,942)

Pages

document
Wassink, H.R. (author)
Random wave and current forces acting on an offshore structure, cause random base shear forces in time. The peak base shear is the maximum value of base shear that occurs during the passage of a wave. The extreme base shear is the maximum value of base shear that occurs within a period of time, say one hour. So far, the distributions of extreme...
master thesis 1988
document
Brandjes, P.J.M. (author)
De haven van Colijnsplaat heeft te kampen met grote aanslibbing, waardoor er regelmatig in de haven wordt gebaggerd. De gebaggerde hoeveelheid in de toekomst wordt geraamd op 45.000 m3. Er wordt vooral in de voorhaven gebaggerd. Eens in de 4 a 5 jaar ook in de achterhaven. Hiervoor wordt nu een grijper (1 m3) op hopper (beuninhoud 90m3) gebruikt...
master thesis 1985
document
Hussaarts, M. (author)
In dit rapport is getracht op een inzichtelijke en realistische manier de economisch optimale elementdikte van een steenzetting te bepalen. Dit is gebeurd op probabilistische wijze, aan de hand van het bezwijkmechanisme "Instabiliteit van de elementen in de toplaag" Dit bezwijkmechanisme houdt in dat onder bepaalde condities elementen in de...
master thesis 1999
document
Van der Laan, W.A.M. (author), Nieboer, H.E. (author)
Zeeuws-Vlaanderen is een relatief achtergebleven gebied binnen Nederland. Het ontbreken van een vaste oeververbinding is hier mede schuld aan. Deze kan het beste worden gerealiseerd in het trace Terneuzen-Ellewoutsdijk. Het plan van de provincie om de verbinding als een geboorde tunnel uit te voeren stuit op grote praktische en...
master thesis 1987
document
Van der Biezen, T.F. (author)
Historically, the coastal zone has always attracted people and across the globe the benefits of inlet systems have made communities settle there. The Tu Hien inlet and the Tam Giang–Cau Hai lagoon system in Vietnam are no exception, as approximately half a million people depend on it for their livelihood. Tidal inlets are also known for their...
master thesis 2014
document
Roest, J.C. (author)
The United States of America – and more specific the state of Illinois – are dealing with a problem of Asian carps spreading from inward waterways to the Great Lakes. The Asian carp was originally brought to America to be used in study?s on agricultural pounds, but escaped after series of flooding. The Asian carp has no natural enemies in the...
master thesis 2016
document
Zijlstra, R. (author)
In Bangladesh a bridge is designed over one of wortd's largest braiding rivers: the Jamuna River. In the floodplain a river, the Dhaleswari River, originates from the Jamuna River by several intake channels. The eastern bridge approach will close one off the main intake channels. Goal of the study was: - Determinè the effect of the closure on...
master thesis 1991
document
Rijnsburger, S. (author)
The Rhine River and the Meuse River discharge into the southern North Sea, and form the Rhine Region of Fresh Water Influence (ROFI) in front of the Dutch coast. A complex hydrodynamic system is generated, dominated by mixing from strong tides, wind and waves and the stratifying influence of the freshwater and solar heating. This influences the...
master thesis 2014
document
Krom, J.C. (author)
This thesis focuses on wave overtopping at rubble mound breakwaters with a non-reshaping berm. The research was aimed at gaining insight into the influence of a permeable berm on the overtopping behaviour. Moreover it was desired to validate existing prediction methods for the spatial distribution of overtopping for breakwaters with a non...
master thesis 2012
document
Van Paassen, B. (author)
De in 1978 gereedgekomen golfbreker van Arzew werd in 1980 onverwacht zwaar beschadigd. In dezelfde periode traden vergelijkbare schadegevallen op bij andere grote golfbrekers rond de Middellandse Zee. Dit is onder andere aanleiding geweest tot veel onderzoek wat de kennis op het gebied van golfbrekerontwerp vergroot heeft. Voor dit...
master thesis 1993
document
De Reus, J.H. (author)
studie naar de stroming rond een schip in een vaarweg,
master thesis 1970
document
Kruizenga, H.A. (author)
Uit het 'Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer' blijkt de aanleg van een hoogwaardig vervoerssysteem voor de middellange afstanden in de Zuidvleugel van de randstad noodzakelijk. De oplossing wordt gezocht in het invoeren van een lightrailsysteem, genaamd de RandstadRail, op het traject tussen Den Haag en Rotterdam. De ontwikkeling van de...
master thesis 1999
document
Van der Lee, E. (author)
Dimensionering van de sluis als functie van het getij in de Westerschelde voor opvaart in één of in twee getijden, bepaling drempelligging, ontwerp oeververdediging van het kanaal.
master thesis 1988
document
Al Saady, M. (author)
In this study regular and irregular waves are simulated with a numerical model. The aim of this study is to perform a numerical investigation into the reflection and transmission of the different waves forcing in a porous breakwaters. There are different types of numerical models available for solving the behaviour of waves in coastal regions...
master thesis 2014
document
Mutsaers, J.F.P. (author)
The growth of the population of India has caused an electricity shortage on India's west coast. As a result of this shortage the Indian government has decided to commission the building of several new power plants along India's west coast, one of these power plants is located near Kayamkulam in the state of Kerala. The Kayamkulam powerplant is a...
master thesis 1996
document
Van der Veen, B. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het ontwerp van een verkeerstunnel in een aan te leggen rondweg om het centrum van Leek. Het betreft hier een twee-strooks weg uitsluitend bestemd voor autoverkeer, welke een oplossing moet geven voor de hinder van het doorgaande verkeer in het centrum van deze forensengemeente vlakbij Groningen. Om de...
master thesis 1985
document
Kleiterp, R. (author)
Osmotic power is a form of renewable energy which is currently not used at a commercial scale, but it might have the potential to be exploited in a sustainable manner in the near future. It uses the principle of osmosis, which is known for over a century and is used since recent years for several membrane applications. The salinity gradient...
master thesis 2012
document
Franca, M. (author)
The importance of the Rhine and its branches is unquestionable. It has an important role as an attraction point to human activities and as a navigation channel from the North Sea into Europe. The present report is one of the numerous studies made for the Rhine branches, in this case the River Waal. The main "tool" used during this work is SOBEK,...
master thesis 1998
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Vasarmidis, P. (author)
One of the most economically and ecologically important issues related to coastal engineering is the preservation of the coastal areas. The mean to do so, is the good understanding of the sediment transport mechanisms that are involved in the transformation of coasts. In order to protect these valuable areas, man-made structures have been...
master thesis 2016
Searched for: department:"Hydraulic"
(41 - 60 of 1,942)

Pages