Searched for: department:"Hydraulic"
(1,941 - 1,944 of 1,944)

Pages

document
Van Ginkel, N. (author)
Aangezien de stroming in de kom wordt veroorzaakt door het getij buiten de kom, zal om deze stroming te kunnen voorspellen allereerst het getij buiten de kom bekend zijn. In dit deelonderwrp "getijden" wordt het getij buiten de kom bepaald.
master thesis 1964
document
Geleedst, M. (author), De Geeter, P.J. (author)
Bestuudeerd wordt in het hydraulisch deel: Wijziging in hoogte, freqentie van stormvloeden in het betreffende waddengebied en de afleiding voor dit onderzoek noodzakelijke formules. Uitvoering van de gedtijberekeningen. In the technisch deel: het tracee en profiel van de dam in het Eijerlandse gat, en de scheidingsdam, de sluitgatern en een...
master thesis 1961
document
Fontijn, H.L. (author)
Het doel van dit onderzoek is de bestudering van enkele eigenschappen van een stromingswijze, welke gewoonlijk wordt aangeduid met de naam "rolgolven". De rolgolven behoren tot de grote familie van de z.g. zwaartekrachtgolven; alhoewel binnen deze groep de rolgolven geen plaats van overwegende betekenis innemen, zijn zij toch indirect belangrijk...
master thesis 1960
document
Schönfeld, J.C. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor de waterstanden en stromingen in getijrivieren en een toetsing aan de hand van een experiment in een goot met rechthoekige doorsnede
master thesis 1943
Searched for: department:"Hydraulic"
(1,941 - 1,944 of 1,944)

Pages