Searched for: department:"POLG"
(1 - 8 of 8)
document
Zhou, Q. (author)
What are the principles that make societal problems socio-technically complex? And, even more important, how can we support public policymaking in the wake of socio-technical complexity? In The Princess in the Castle, the author investigates if, why and how serious games and game-like simulations (SGs) can support integrated policy making and...
doctoral thesis 2014
document
Moreira Moura, G.C. (author), Sadre, R. (author), Pras, A. (author)
Analogous to the real world, sources of malicious activities on the Internet tend to be concentrated in certain networks instead of being evenly distributed. In this article, we formally define and frame such areas as Internet Bad Neighborhoods. By extending the reputation of malicious IP addresses to their neighbors, the bad neighborhood...
journal article 2014
document
Moreira Moura, G.C. (author), Sadre, R. (author), Pras, A. (author)
It's known fact that malicious IP addresses are not evenly distributed over the IP addressing space. In this paper, we frame networks concentrating malicious addresses as bad neighborhoods. We propose a formal definition and show this concentration can be used to predict future attacks (new spamming sources, in our case), and propose an...
conference paper 2014
document
Moreira Moura, G.C. (author), Sadre, R. (author), Pras, A. (author)
Malicious hosts tend to be concentrated in certain areas of the IP addressing space, forming the so-called Bad Neighborhoods. Knowledge about this concentration is valuable in predicting attacks from unseen IP addresses. This observation has been employed in previous works to filter out spam. In this paper, we focus on the temporal behavior of...
conference paper 2014
document
Saanen, N. (author)
Lidstaten van de Europese Unie mogen hun ondernemingen niet zomaar staatssteun geven. Staatssteun kan de concurrentiepositie van deze ondernemingen versterken en daardoor de vrije en eerlijke concurrentie in de EU verstoren. Maar soms is staatssteun wenselijk, bijvoorbeeld om publieke belangen te borgen. Wil een lidstaat dergelijke steun...
doctoral thesis 2013
document
Roovers, G.J. (author)
Besluitvorming in het rivierbeheer gaat snel en met draagvlak. Terwijl de onderliggende systeembenadering in een kleine kring van professionals wordt opgesteld. Dit proefschrift onderzoekt de werking van de systeembenadering in de besluitvorming over projecten in het rivierbeheer. Het kijkt naar de dijkteruglegging Lent, de hoogwatergeul Veessen...
doctoral thesis 2012
document
Harteveld, C. (author)
Along with the rise of digital games over the past decades came an increased interest for using games for other purposes than entertainment. Although a few successes are known, much research seems to suggest little evidence for games’ advantages. Existing literature claims that more studies are needed that investigate the effective design and...
doctoral thesis 2012
document
Pen, M. (author)
Sinds enkele jaren bestaat veel discussie over het nut van prestatiefinanciering in universiteiten. Prestatiemeting gaat vaak gepaard met hoge verwachtingen bij universitaire bestuurders. Prestatieprikkels kunnen immers leiden tot meer productiviteit en hogere onderzoekskwaliteit. Maar sceptici wijzen op de onmogelijkheid om alle...
doctoral thesis 2009
Searched for: department:"POLG"
(1 - 8 of 8)