Searched for: department%3A%22Software%255C+Engineering%255C+Research%255C+Group%255C+%255C%2528SERG%255C%2529%22
(1 - 2 of 2)
document
Festen, D.W.J. (author), Ghiëtte, V.D.H. (author), Valera, T.G.A. (author)
Er is in opdracht van de TU Delft faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) in de vorm van een Bachelor Eindproject (BEP) een stage registratiesysteem gemaakt voor het Lentiz | Maaslandcollege. Bij de opdrachtgever is er geïnventariseerd wat de wensen waren waarna wij uitkwamen op een stage registratie web applicatie waar de...
bachelor thesis 2013
document
Dekkers, B.T. (author)
Multithreaded programming is becoming increasingly important because of recent increase in the use of multiprocessor computing. Multithreaded or concurrent programming is inherently more complex than single threaded code, requiring the use of synchronization and causing possible problems like deadlock or dormancy. Dynamic analysis tools can aid...
master thesis 2013