Searched for: department:"Stevin%5C%2BLaboratory"
(1 - 2 of 2)
document
Bouma, A.L. (author), Van Koten, H. (author), Koch, F.G. (author), Meek, J. (author)
journal article 1976
document
Van Koten, H. (author)
Enige berekeningen worden uitgevoerd voor de spanningen in een geidealiseerd model van een heipaal en een heiblok. De met berekening en impedantiediagrammen bepaalde spanningen worden vergeleken met de resultaten van enige eenvoudige laboratoriumproeven. Vervolgens worden de spanningen bepaald in heipalen waarbij de mutsvulling in rekening is...
journal article 1968