Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 20 of 549)

Pages

document
Aben, R. (author), Van der Ree, P. (author), Steenbergen, C. (author)
Het landschapstheater omvat een veel grotere rijkdom aan decors, zetstukken en requisieten, dan er in een catalogus valt te etaleren. Toch hebben wij geprobeerd in deze eerste voorlopige versie van het boekje om een aantal van zulke beeldtypen te documenteren en de grenzen ervan af te tasten. Voor de voorbeelden hebben wij vrij geput uit onze...
book 1994
document
Bohte, W. (author)
Most Western national governments aim to influence individual travel patterns – at least to some degree – through spatial planning in residential areas. Nevertheless, the extent to which the characteristics of the built environment influence travel behaviour remains the subject of some debate among travel behaviour researchers. This thesis...
book 2010
document
Van der Hoeven, F.D. (author), Wandl, A. (author)
Achtergrond Hittegolven komen in de toekomst vaker voor in Rotterdam. Daarbij zijn vooral ouderen kwetsbaar, een groep die in omvang groeit. Gelet op de Parijse hittegolf van augustus 2003 en de Rotterdamse hittegolf van juli 2006 neemt de kans toe op een verhoogde sterfte onder met name oudere inwoners in de zomerperiode. Methode Het doel van...
book 2015
document
Doff, W. (author)
Like other West European countries, the Netherlands are facing a growing uneasiness about its changing demographics. It is within this context that animated discussions concerning immigrant neighbourhoods dominate. The general opinion is that living in such neighbourhoods hinders the 'integration' of immigrants into Dutch society. This book...
book 2010
document
Van Dorst, M. (author)
This book gives an overview of the patterns developed in the EMU course AR9210 'The Sustainable City - Theories on Urban Design'.
book 2013
document
Steenbergen, C.M. (author), Van der Kooij, E. (author), Aben, R.A.A.J. (author)
book 2000
document
Kraaij, A. (author), Van der Mast, J. (author)
book 1990
document
Atman, R.E. (author)
Habitat in de Derde Wereld. De invloed van de mikrokosmische woonwereld van de mens op de belevingswaarde en vormgeving van de gemeenschappelijke openbare ruimten bij woonnederzettingen in de ontwikkelingslanden
book 1987
document
Van der Hoeven, F.D. (author), Van Schaick, J. (author), Van der Spek, S.C. (author), Smit, M.G.J. (author)
Tracking technologies such as GPS, mobile phone tracking, video and RFID monitoring are rapidly becoming part of daily life. Technological progress offers huge possibilities for studying human activity patterns in time and space in new ways. Delft University of Technology (TU Delft) held an international expert meeting in early 2007 to...
book 2008
document
Acioly, C.C. (author)
book 1993
document
Van Keulen, M.K.A. (author), Ritsema, A.E. (author)
Na WO II lag jarenlang de nadruk op de wederopbouw. Om het dringende tekort aan woonruimte snel op te heffen, werd de woningvoorraad, door middel van explosieve uitbreidingen, vergroot. De tijden van deze omvangrijke uitbreidingen liggen echter alweer enige jaren achter ons. Langzamerhand gaat men beseffen dat het beheer van deze naoorlogse...
book 1989
document
Kleinhans, R.J. (author)
book 2009
document
de Jonge, T.M. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
This methodological book describes eight forms of study and research as they relate to design: 1) naming and describing; 2) design research and typology; 3) evaluating; 4) modelling; 5) programming and optimising; 6) technical study; 7) design study; 8) study by design. It includes the views, design related research projects and research methods...
book 2002
document
Billen, R. (author), Cutting-Decelle, A.F. (author), Marina, O. (author), De Almeida, J.P. (author), Caglioni, M. (author), Falcuet, G. (author), Leduc, T. (author), Metral, C. (author), Moreau, G. (author), Perret, J. (author), San Jose, R. (author), Yatskiv, Y. (author), Zlatanova, S. (author)
European COST Action TU0801.
book 2014
document
Mentink, B. (author), Henriquez, L. (author), Van Niekerk, L. (author), Verheul, R. (author)
The booklets 'Making Patterns' and 'Using Patterns' describe two aspects of the the pattern method within the urban design process. The accompanying IPG BAR Pattern Library is a small pattern library of urban-airport symbiosis patterns. These documents are the result of the Interdisciplinary Project Group “Better Airport Regions” MSc Industrial...
book 2013
document
Hotze, G. (author), Rooij, R. (author), Bach, B. (author)
In het stedebouwkundig onderwijs aan de faculteit Bouwkunde worden studenten geregeld gevraagd om een ruimtelijk-functionele (toekomst) visie te ontwikkelen voor een bestaand enjof nieuw te ontwerpen stedelijk gebied, zijnde een buurt, wijk, stadsdeel, stad, stadsgewest of regio. Een structuurplan, structuurvisie, of structuurschets is een goede...
book 2003
document
Stouten, P. (author)
Stedelijke vernieuwing als ontwerpstrategie heeft de afgelopen jaren tot plannen geleid waarbij de relatie van de desbetreffende locatie met de stad als geheel een belangrijk thema vormt. In deze publikatie worden een aantal plantypen behandeld die na jaren van experimenteren zijn gerealiseerd of nog in uitvoering zijn. Bij de totstandkoming van...
book 1996
document
Homan, A. (author), Van der Weide, A. (author), Bordes, B. (author), Kwast, B. (author), Van den Heuvel, D. (author), Stegewerns, C. (author), Jongsma, C. (author), Van Ees, C. (author), Wouters, C. (author), Jauslin, D. (author), Wijnen, D. (author), Piccinini, D. (author), Dekker, E. (author), Van der Kooij, E. (author), Luiten, E. (author), De Jong, E. (author), Toni, F. (author), Aerts, F. (author), Verschuure-Stuip, G. (author), Stotijn, H. (author), Bakker, I. (author), Bobbink, I. (author), Meulenberg, I. (author), Woltjer, J. (author), Wilbers, J. (author), Niemeijer, J. (author), Lonsdale, J. (author), Wiers, J. (author), Pouderoijen, M. (author), Roos, A. (author), Hellendoorn, D. (author), Visser, K. (author), Storm-Prins, M. (author), Van der Helm, M. (author), De Vos, L. (author), Veldman, M. (author), Hartveld, M. (author), Den Ruijter, M. (author), Verbruggen, N. (author), Rickert, N. (author), De Graaf, P. (author), Van der Ree, P. (author), Aben, R. (author), Buijs, R. (author), Rooij, R. (author), Van der Velde, R. (author), De Wit, S. (author), Nijhuis, S. (author), Holtappels, S. (author), Meeks, S. (author), Van Assen, S. (author), Van Oosten, S. (author), Van den Busken, S. (author), Hermans, W. (author)
Het is haast onmogelijk om de werkzame jaren van Prof. Dr. Clemens Steenbergen hier op de TU Delft in het kort samen te vatten. Dit is een persoonlijk boek van collega's, medewerkers en studenten ter gelegenheid van zijn afscheid op 15. December 2011.
book 2011
document
Van der Hoeven, F.D. (author), Wandl, A. (author)
Background Heat waves will occur in Rotterdam with greater frequency in the future. Those affected most will be the elderly – a group that is growing in size. In the light of the Paris heat wave of August 2003 and the one in Rotterdam in July 2006, mortality rates among the elderly in particular are likely to rise in the summer. Method The aim...
book 2015
document
Carmona, M. (author)
With this work we continue the debate on the trends of urban restructuring in Latin America. In fact due to the large economic crisis of the 80-ies, the continent has decreased is living standards to that of 12 years ago. The productive potential has increased in 1,3% in circumstances that in the previous 20 years an average rate of 5.8% was...
book 1992
Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 20 of 549)

Pages