Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 4 of 4)
document
Brandes, E. (author)
Dit boek is samengesteld op basis van de ruim honderdvijftig grote tekeningen, die Buijs in zijn professie als ruimtelijk planoloog heeft gemaakt in zijn achtereenvolgende werkkringen. Ze tonen een grote variëteit aan onderwerpen (o.a. stedelijke uitbreiding, landschap, water, mainports), chronologie (gemaakt in een specifieke periode), en...
book 2014
document
Oorschot, L.M. (author)
In het discours over het stedelijk landschap staat al een paar jaar het concept smart city centraal. Als gevolg van de revolutie in data- en communicatietechnologie vindt een grootscheepse stedelijke reorganisatie plaats die is gebaseerd op slimme technologieën. Steden moeten efficiënter, veiliger en schoner. Bij aanvang van het symposium De...
journal article 2014
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 4 of 4)