Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 6 of 6)
document
Meyer, V.J. (author), Van den Berg, J. (author), Edelenbos, J. (author)
journal article 2014
document
Meyer, V.J. (author), Van den Berg, J. (author), Bregt, A. (author), Broesi, R. (author), Dammers, E. (author), Edelenbos, J. (author), Nieuwenhuijze, L. (author), Roeleveld, G. (author)
In dit cahier wordt in beknopte vorm verslag gedaan van het onderzoeksproject Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD), dat in de periode 2011-2013 is uitgevoerd als onderdeel van het NWO programma Urban Regions in the Delta (URD). Zoals alle URD projecten, is het doel van het IPDD project om kennis te ontwikkelen voor een duurzaam...
report 2013
document
Meyer, V.J. (author), Broesi, R. (author), Dammers, E. (author), Nijhuis, S. (author)
lecture notes 2013
document
Bekkering, H. (author), Drewe, P. (author), Hermans, W. (author), Van der Hoeven, F. (author), Hulsbergen, E. (author), Meyer, H. (author), Vos, A. (author), Westrik, J. (author)
Het onderzoekprogramma 1992-1997 van de (inmiddels voormalige) vakgroep Stedebouwkunde, Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft heeft twee onderzoekvelden omvat: Metropoolvorming en Stedelijke transformaties. Dit boek geeft een overzicht van de conclusies van de deelprojecten van het onderzoek naar de stedelijke transformaties.
book 1998
document
Louwerse, D. (author), Meyer, H. (author)
book 1992
document
Ter Horst, J. (author), Meyer, H. (author), De Vries, A. (author)
In het voorjaar van 1991 richtte de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer zich tot de vakgroep "Ontwerpen van Stedelijke Gebieden en Woningbouw" van de TU-Delft met het verzoek een integrale plananalyse van alle plannen uit de periode 1965-1991 te produceren. De Bijlmermeer: gedurende haar korte bestaan zonder twijfel het meest bestudeerde,...
book 1991
Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 6 of 6)