Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 4 of 4)
document
Van Blerok, H. (author), Roggema, R. (author)
Achtergrondinformatie bij de derde ideeƫnprijsvraag van de Eo Wijersstichting: "Verschuivende ruimtelijke kaders, de geschiedenis van het stadsgewestconcept", door Dr. W. Zonneveld "Het stadsgewest Breda", door Drs. Th.A.M. Reijs "Ontwerpen aan Brabant", door Ir. J.A.G.M. Broess
book 1991
document
Van Oort, I. (author), Winkel, R. (author), De Ruiter, P. (author)
Dutch student-projects, Delft, University of Technology, Faculty of Architecture , Housing, Urban Design and Planning, The Netherlands.
book 1989
document
Apperloo, W. (author), Veenstra, R. (author), Wezenbeek, M. (author)
Door de interuniversitaire studiegroep planologie Stadscentrum 's-Gravenhage is zo'n integrale ruimtelijke visie ontwikkeld. In hun rapport wordt door middel van onderzoek en ontwerp gekomen tot ruimtelijke en funktioneel struktuur bepalende elementen. Het door de struktuur bepalende elementen gevormde plan is gebaseerd zowel op stedebouwkundige...
book 1987
document
Wijffels, H. (author)
Tilburg, een object van wildgroei en bewerking. Bij de analyse van de 'oude stad' en meer specifiek het centrumgebied, worden de pragmatische aanpak en de onevenwichtige saneringsactiviteiten aangetoond. De historische achtergronden en de morfologie zijn bij verschillende stedebouwkundige ingrepen ontkend. De stad is op zoek naar haar eigen...
book 1987
Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 4 of 4)