Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 7 of 7)
document
Stouten, P. (author)
Stedelijke vernieuwing als ontwerpstrategie heeft de afgelopen jaren tot plannen geleid waarbij de relatie van de desbetreffende locatie met de stad als geheel een belangrijk thema vormt. In deze publikatie worden een aantal plantypen behandeld die na jaren van experimenteren zijn gerealiseerd of nog in uitvoering zijn. Bij de totstandkoming van...
book 1996
document
Stouten, P. (author)
Urban renewal in transition consists revised and enlarged version of two papers. The first paper 'urban renewal and restructuring: between economie and social renewal' had been presented at the conference 'Labour on the move and transitions in the building process', organlzed by the Bartlett School of Architecture and Planning (University...
book 1995
document
Van der Flier, K. (author), Van der Toorn Vrijthoff, K. (author)
De titel 'Van integraal beheer op wijkniveau naar beheer van woonmilieu's' is weliswaar lang maar geeft een goede karakterisering van het onderzoek dat hier gerapporteerd wordt. Het onderzoek is gestart met de vraag wat de voorwaarden zijn om te komen tot meer integraal beheer op wijkniveau. Bij het zoeken naar deze voorwaarden zijn wij gestuit...
book 1994
document
Acioly, C.C. (author)
book 1993
document
Gerritsen, J.C. (author), Houben, P.P.J. (author), Klaassen, L. (author), Lelyveld, L. (author), Te Velde, B.P. (author), Wind, F. (author)
In Januari 1989 kreeg het RIW- Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing verbonden aan de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft, de definitieve opdracht voor het verrichten van een onderzoek ten behoeve van de Nota Volkshuisvesting. Dit onderzoek is uitgevoerd in twee delen, deel A: een...
book 1990
document
Geurtsen, R. (author), Körnig, N. (author)
Omstreeks de jaarwisseling van '87-'88 nodigde de Gemeente Delft een aantal stedebouwkundigen en architecten uit om, gegroepeerd in vier ontwerpteams, te zoeken naar antwoorden op een complexe vraag: welke ruimtelijke en programmatische mogelijkheden biedt het stadsdeel Zuidpoort, een stadsdeel dat dicht tegen de binnenstad aanligt, dat goed...
book 1989
document
Bodenschatz, H. (author), Debold, P. (author), Rosemann, J. (author)
Mit dem Projekt 'Strategien der Stadterneuerung' werden Konzeptionen und Vorgehensweisen zur Stadterneuerung in verschiedenen europaischen Metropolen aufgearbeitet und vergleichend analysiert. In der vorliegenden Studie stehen zwei Gemeinden im Mittelpunkt, die geradezu Antipoden der stadtischen Entwicklung Norditaliens darstellen: Auf der einen...
book 1988
Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 7 of 7)