Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 7 of 7)
document
Molster, A. (author), Kuipers, K. (author), Van Welie, S. (author), Hellema, W. (author)
Nog volop bezig met je studie en het studentenleven staat werken ver van je af. In de loop van je studie echter dringt het tot je door dat het einde hiervan in zicht komt; je moet gaan nadenken welke richting je op wilt. Gaan werken bij een stedebouwkundig bureau of een gemeente is een bekende, veel gemaakte keuze maar wat kan er nog meer en wat...
book 1998
document
Aben, R. (author), Van der Ree, P. (author), Steenbergen, C. (author)
Het landschapstheater omvat een veel grotere rijkdom aan decors, zetstukken en requisieten, dan er in een catalogus valt te etaleren. Toch hebben wij geprobeerd in deze eerste voorlopige versie van het boekje om een aantal van zulke beeldtypen te documenteren en de grenzen ervan af te tasten. Voor de voorbeelden hebben wij vrij geput uit onze...
book 1994
document
Klaasen, I. (author)
De voorliggende publikatie is samengesteld ter begeleiding van een stedebouwkundige manifestatie die elementen in zich verenigt 'bien étonnés de se trouver ensemble'. De directe aanleiding was de viering - met een blik vooruit naar het jaar 2015 - van het 55-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS). Daaraan gekoppeld is...
book 1990
document
Geurtsen, R. (author), Körnig, N. (author)
Omstreeks de jaarwisseling van '87-'88 nodigde de Gemeente Delft een aantal stedebouwkundigen en architecten uit om, gegroepeerd in vier ontwerpteams, te zoeken naar antwoorden op een complexe vraag: welke ruimtelijke en programmatische mogelijkheden biedt het stadsdeel Zuidpoort, een stadsdeel dat dicht tegen de binnenstad aanligt, dat goed...
book 1989
document
Westrik, J. (author), Büchi, H. (author)
book 1989
document
Geurtsen, R. (author)
Vele steden beschikken over grote blinde vlekken, stadsdelen die decennia lang aan de aandacht zijn ontsnapt of die te lijden hebben gehad van te veel aandacht. Veel plannen en veel gepraat, maar nauwelijks zichtbare resultaten. In Delft ligt een dergelijke blinde vlek vrijwel in het midden van de stad, ingeklemd tussen de zeventiende eeuwse...
book 1988
document
Atman, R.E. (author)
Habitat in de Derde Wereld. De invloed van de mikrokosmische woonwereld van de mens op de belevingswaarde en vormgeving van de gemeenschappelijke openbare ruimten bij woonnederzettingen in de ontwikkelingslanden
book 1987
Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 7 of 7)