Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 20 of 550)

Pages

document
Nourian Ghadikolaee, P. (author), Rezvani, S. (author), Sariyildiz, I.S. (author), Van der Hoeven, F.D. (author)
In a quest for promoting sustainable modes of mobility, we have revisited how feasible and suitable is it for people to walk or cycle to their destinations in a neighbourhood. We propose a few accessibility measures based on an 'Easiest Path' algorithm that provides also actual temporal distance between locations. This algorithm finds paths that...
conference paper
document
Van Ham, M. (author), Tammaru, T. (author)
Ethnic minority–majority unions—also referred to as mixed ethnic unions—are often seen as the ultimate evidence of the integration of ethnic minorities into their host societies. We investigated minority–majority unions in Estonia, where ethnic minorities account for one-third of the total population (Russians 26%, followed by Ukrainians,...
journal article
document
De Jong, T.M. (author)
doctoral thesis 1978
document
Van Gerwen, P. (author)
book 1981
document
Jeleniewski, M. (author)
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de invloed van stadsvernieuwing op de ontwikkelingen binnen het etnisch ondernemerschap in de Haagse Schilderswijk. Het blijken met name turkse en marokkaanse ondernemingen te zijn die getroffen worden door een proces van (koude) sanering, veroorzaakt door een stadsvernieuwingsbeleid en de...
report 1984
document
Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author), De Weijer, P. (author)
In de oude wijken van veel steden is in het recente verleden verlies aan bedrijvigheid opgetreden. Dit ging gepaard met een toenemende werkloosheid in deze gebieden. Studies over bedrijven en werkgelegenheid in de stadsvernieuwing richtten zich tot nu toe vrijwel uitsluitend op de grote steden. 'Stadsvernieuwing in Delft' behandelt deze situatie...
book 1986
document
Atman, R.E. (author)
Habitat in de Derde Wereld. De invloed van de mikrokosmische woonwereld van de mens op de belevingswaarde en vormgeving van de gemeenschappelijke openbare ruimten bij woonnederzettingen in de ontwikkelingslanden
book 1987
document
Apperloo, W. (author), Veenstra, R. (author), Wezenbeek, M. (author)
Door de interuniversitaire studiegroep planologie Stadscentrum 's-Gravenhage is zo'n integrale ruimtelijke visie ontwikkeld. In hun rapport wordt door middel van onderzoek en ontwerp gekomen tot ruimtelijke en funktioneel struktuur bepalende elementen. Het door de struktuur bepalende elementen gevormde plan is gebaseerd zowel op stedebouwkundige...
book 1987
document
Wijffels, H. (author)
Tilburg, een object van wildgroei en bewerking. Bij de analyse van de 'oude stad' en meer specifiek het centrumgebied, worden de pragmatische aanpak en de onevenwichtige saneringsactiviteiten aangetoond. De historische achtergronden en de morfologie zijn bij verschillende stedebouwkundige ingrepen ontkend. De stad is op zoek naar haar eigen...
book 1987
document
Bodenschatz, H. (author), Debold, P. (author), Rosemann, J. (author)
Mit dem Projekt 'Strategien der Stadterneuerung' werden Konzeptionen und Vorgehensweisen zur Stadterneuerung in verschiedenen europaischen Metropolen aufgearbeitet und vergleichend analysiert. In der vorliegenden Studie stehen zwei Gemeinden im Mittelpunkt, die geradezu Antipoden der stadtischen Entwicklung Norditaliens darstellen: Auf der einen...
book 1988
document
Geurtsen, R. (author)
Vele steden beschikken over grote blinde vlekken, stadsdelen die decennia lang aan de aandacht zijn ontsnapt of die te lijden hebben gehad van te veel aandacht. Veel plannen en veel gepraat, maar nauwelijks zichtbare resultaten. In Delft ligt een dergelijke blinde vlek vrijwel in het midden van de stad, ingeklemd tussen de zeventiende eeuwse...
book 1988
document
Westrik, J. (author), Büchi, H. (author)
book 1989
document
Van Keulen, M.K.A. (author), Ritsema, A.E. (author)
Na WO II lag jarenlang de nadruk op de wederopbouw. Om het dringende tekort aan woonruimte snel op te heffen, werd de woningvoorraad, door middel van explosieve uitbreidingen, vergroot. De tijden van deze omvangrijke uitbreidingen liggen echter alweer enige jaren achter ons. Langzamerhand gaat men beseffen dat het beheer van deze naoorlogse...
book 1989
document
Geurtsen, R. (author), Körnig, N. (author)
Omstreeks de jaarwisseling van '87-'88 nodigde de Gemeente Delft een aantal stedebouwkundigen en architecten uit om, gegroepeerd in vier ontwerpteams, te zoeken naar antwoorden op een complexe vraag: welke ruimtelijke en programmatische mogelijkheden biedt het stadsdeel Zuidpoort, een stadsdeel dat dicht tegen de binnenstad aanligt, dat goed...
book 1989
document
Van Keulen, M.K.A. (author), Ritsema, A.E. (author)
In het voorafgaande boekje 'Nieuwland; verbetering van wijk en woning' Delft, mei 1989, is een inventarisatie gemaakt van de eigenschappen en problemen van de na-oorlogse wijk Nieuwland in Schiedam. Dit is gedaan om een goed inzicht te verkrijgen alvorens naar oplossingen te zoeken. Kort samengevat waren de uitkomsten van het onderzoek: de grote...
book 1989
document
Van Oort, I. (author), Winkel, R. (author), De Ruiter, P. (author)
Dutch student-projects, Delft, University of Technology, Faculty of Architecture , Housing, Urban Design and Planning, The Netherlands.
book 1989
document
Kraaij, A. (author), Van der Mast, J. (author)
book 1990
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Klaasen, I. (author)
De voorliggende publikatie is samengesteld ter begeleiding van een stedebouwkundige manifestatie die elementen in zich verenigt 'bien étonnés de se trouver ensemble'. De directe aanleiding was de viering - met een blik vooruit naar het jaar 2015 - van het 55-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS). Daaraan gekoppeld is...
book 1990
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
Searched for: department:"Urbanism"
(1 - 20 of 550)

Pages