Searched for: department:"Urbanism"
(541 - 550 of 550)

Pages

document
Bodenschatz, H. (author), Debold, P. (author), Rosemann, J. (author)
Mit dem Projekt 'Strategien der Stadterneuerung' werden Konzeptionen und Vorgehensweisen zur Stadterneuerung in verschiedenen europaischen Metropolen aufgearbeitet und vergleichend analysiert. In der vorliegenden Studie stehen zwei Gemeinden im Mittelpunkt, die geradezu Antipoden der stadtischen Entwicklung Norditaliens darstellen: Auf der einen...
book 1988
document
Atman, R.E. (author)
Habitat in de Derde Wereld. De invloed van de mikrokosmische woonwereld van de mens op de belevingswaarde en vormgeving van de gemeenschappelijke openbare ruimten bij woonnederzettingen in de ontwikkelingslanden
book 1987
document
Apperloo, W. (author), Veenstra, R. (author), Wezenbeek, M. (author)
Door de interuniversitaire studiegroep planologie Stadscentrum 's-Gravenhage is zo'n integrale ruimtelijke visie ontwikkeld. In hun rapport wordt door middel van onderzoek en ontwerp gekomen tot ruimtelijke en funktioneel struktuur bepalende elementen. Het door de struktuur bepalende elementen gevormde plan is gebaseerd zowel op stedebouwkundige...
book 1987
document
Wijffels, H. (author)
Tilburg, een object van wildgroei en bewerking. Bij de analyse van de 'oude stad' en meer specifiek het centrumgebied, worden de pragmatische aanpak en de onevenwichtige saneringsactiviteiten aangetoond. De historische achtergronden en de morfologie zijn bij verschillende stedebouwkundige ingrepen ontkend. De stad is op zoek naar haar eigen...
book 1987
document
Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author), De Weijer, P. (author)
In de oude wijken van veel steden is in het recente verleden verlies aan bedrijvigheid opgetreden. Dit ging gepaard met een toenemende werkloosheid in deze gebieden. Studies over bedrijven en werkgelegenheid in de stadsvernieuwing richtten zich tot nu toe vrijwel uitsluitend op de grote steden. 'Stadsvernieuwing in Delft' behandelt deze situatie...
book 1986
document
Jeleniewski, M. (author)
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de invloed van stadsvernieuwing op de ontwikkelingen binnen het etnisch ondernemerschap in de Haagse Schilderswijk. Het blijken met name turkse en marokkaanse ondernemingen te zijn die getroffen worden door een proces van (koude) sanering, veroorzaakt door een stadsvernieuwingsbeleid en de...
report 1984
document
Van Gerwen, P. (author)
book 1981
document
De Jong, T.M. (author)
doctoral thesis 1978
document
Nourian Ghadikolaee, P. (author), Rezvani, S. (author), Sariyildiz, I.S. (author), Van der Hoeven, F.D. (author)
In a quest for promoting sustainable modes of mobility, we have revisited how feasible and suitable is it for people to walk or cycle to their destinations in a neighbourhood. We propose a few accessibility measures based on an 'Easiest Path' algorithm that provides also actual temporal distance between locations. This algorithm finds paths that...
conference paper
document
Van Ham, M. (author), Tammaru, T. (author)
Ethnic minority–majority unions—also referred to as mixed ethnic unions—are often seen as the ultimate evidence of the integration of ethnic minorities into their host societies. We investigated minority–majority unions in Estonia, where ethnic minorities account for one-third of the total population (Russians 26%, followed by Ukrainians,...
journal article
Searched for: department:"Urbanism"
(541 - 550 of 550)

Pages