Searched for: faculty:"Civil%5C%2BEngineering%5C%2Band%5C%2BGeosciences"
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Shojai Kaveh, N. (author), Barnhoorn, A. (author), Schoemaker, F.C. (author), Wolf, K.H.A.A. (author)
For a water-saturated cap-rock, which consists of a low-permeability porous material, the wettability of the reservoir rock-connate water- CO2 system and the interfacial tension (IFT) between CO2 and connate water are the significant parameters for the evaluation of the capillary sealing. Also, the amount of capillary-trapped CO2 depends on the...
conference paper 2015
document
Van Dalen, K.N. (author), Slob, E.C. (author), Schoemaker, C. (author)
journal article 2013
document
Grobbe, N. (author), Schoemaker, F.C. (author), Schakel, M.D. (author), De Ridder, S.A.L. (author), Slob, E.C. (author), Smeulders, D.M.J. (author)
conference paper 2012
document
Van Dalen, K.N. (author), Slob, E.C. (author), Schoemaker, F.C. (author)
Memory functions occur in the wave equation as time-convolution operators and generally account for the instantaneous and non-instantaneous responses of a medium. The specific memory function that is causal and stable, and the inverse of which is also causal and stable, is conventionally referred to as minimum phase. In this paper we present ...
conference paper 2012
document
Schoemaker, E.C. (author), Grobbe, N. (author), Schakel, M.D. (author), De Ridder, S.A.L. (author), Slob, E.C. (author), Smeulders, D.M.J. (author)
We experimentally validate a relatively recent electrokinetic formulation of the streaming potential (SP) coefficient as developed by Pride (1994). The start of our investigation focuses on the streaming potential coefficient, which gives rise to the coupling of mechanical and electromagnetic fields. It is found that the theoretical amplitude...
journal article 2012
document
Schoemaker, F.C. (author)
In their search for improved and new exploration tools, geophysicists have improved seismic and electromagnetic techniques. Since the 1930s it is known that there is a coupling between seismic and electromagnetic waves in the shallow subsurface of the earth. Electroseismic surveying and its reciprocal process, seismic-to-electromagnetic...
doctoral thesis 2011
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Tromp, J.P.M. (author), Schrijver, J.M. (author)
Automatische Voertuiggeleiding in het Collectieve Openbaar Vervoer is een manier om op kosten, vooral op personeelskosten, te besparen. Er is intussen een groot aanbod aan nieuwe automatische vervoersystemen maar er wordt te weinig aandacht geschonken aan de mogelijkheden bij de bestaande systemen. In deze studie is op basis van technische...
report 2002
document
Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Sectie Verkeerskunde in opdracht van Peeters Advies en Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het collectief openbaar vervoer kampt met grote financiële tekorten, welke gedekt worden door subsidies van de overheid. De tekorten zijn met name groot bij het stads- en streekvervoer. Eén van de...
report 2000
document
Minderhoud, M.M. (author), Bovy, P.H.L. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Dit rapport beschrijft het ontwerp en de toetsing van een op dynamisch verkeersmanagement gebaseerd parkeersysteem voor stadscentra. Dit parkeerplaats reserveringssysteem moet een aantal nadelen van het huidige parkeerbeleid tegengaan. Het het huidige sturende parkeerbeleid kan het autoverkeer in het centrumgebied niet voldoende worden beheerst....
report 1995
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag, de Gemeente Delft en de Kamer van Koophandel Den Haag. Nadere studie naar de TU-variant heeft uitgewezen dat deze tracé variant van de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol ruim voldoende toekomstwaarde biedt. Op korte termijn (tot 2000 a 2010) kan door de lagere vervoerprognoses worden...
report 1995
document
Egeter, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Infrastructuur, Groep 'Strategische vervoerstudies' in opdracht van Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies. Deze studie kan worden gekarakteriseerd als een vervoersysteemkundige studie met een verkennend en algemeen karakter. De studie heeft een tweeledig doel: - het...
report 1994
document
Egeter, B. (author), Verroen, E.j. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Smits, C.A. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De doelstelling van dit onderzoek 'Functie-OPTIMalisatie Openbaar Vervoer' (FOPTIMOV) is het ontwikkelen van een instrumentarium ter evaluatie van de functies van het openbaar vervoer (sociale functie, substitutiefunctie, commerciële functie), alsmede de toepassing van dit instrumentarium...
report 1994
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag. In deze studie is de Nieuwe HSL-nota aan een kritische toetsing onderworpen. Deze toetsing is langs drie hoofdlijnen aangepakt, te weten de toetsing van de visie op de HST in Nederland en de prognose van het aantal te verwachten reizigers, de toetsing van de mogelijke treindienstmodellen, d.w.z. de...
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Erkens, A. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Infrastructuur in opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD). Er bestaat een zekere wisselwerking tussen vervoersystemen en de ruimtelijke ordening. Om deze wisselwerking in beeld te brengen is gezocht naar kenmerken waarmee vervoersysteem en ruimtelijke ordening beschreven...
report 1994
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Egeter, B. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Projectbureau Noordrand Rotterdam. In dit rapport is de vervoerkundige haalbaarheid onderzocht van een shuttlehalte in de Noordrand van Rotterdam aan de mogelijk nieuw aan te leggen HSL tussen Rotterdam en Schiphol onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat een halte voor de binnenlandse hogesnelheidsshuttle Amsterdam -...
report 1994
document
Egeter, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A.J. (author), Lutje Schipholt, L.R. (author)
'Strategische Vervoerstudies' is de nieuwe naam voor een groep vervoerkundige onderzoekers binnen de TU Delft, die inmiddels de nodige bekendheid heeft opgebouwd met lange-termijnonderzoek op het gebied van vervoer en verkeer. Gemeenschappelijk element van alle onderzoeken is het vernieuwende en verdiepende karakter en een sterke...
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Rijksluchtvaartdienst. Uit de behoefte de internationale concurrentiepositie van de Randstad te versterken is op initiatief van het ORI het zgn. ARGUS-concept ontwikkeld, dat beoogt door snelle verbindingen tussen de vier grote steden en Schiphol de Randstad te laten functioneren als een (meerkernige) metropool. In...
report 1994
document
Schoemaker, T.J.H. (author)
report 1994
document
Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van NOVEM. Onder de naam SYRENE (System Integration of Renewable Energy and End Use Technology in the Netherlands) ontwikkelt Novem een programma dat een integraal beeld moet geven van de mogelijkheden van de toepassing van duurzame energievoorzieningssystemen op de lange termijn. Een deel van de onderwerpen die in het SYRENE...
report 1993
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Provincie Overijssel. In de gemeente Hengelo is in januari 1992 een bodemsaneringsproject gestart op het terrein van de voormalige gasfabriek. Bij het vervoer van de grond is het Afzet Container Transport Systeem ingezet, een vorm van gecombineerd weg-rail vervoer waarbij horizontale overslag plaatsvindt. Doel van de...
report 1993
Searched for: faculty:"Civil%5C%2BEngineering%5C%2Band%5C%2BGeosciences"
(1 - 20 of 37)

Pages