Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Kulk, S. (author), Van Loenen, B. (author)
There is a growing tendency to release all sorts of public data on the Internet. The greater availability of interoperable public data catalyses secondary use of such data, which leads to growth of information industries and better government transparency. Open data policies may, nevertheless, be in conflict with the individual’s right to...
journal article 2012
document
Van Loenen, B. (author), Janssen, K. (author), Welle Donker, F.M. (author)
The ability to share geo?data is key to the success of spatial data infrastructures. A major barrier in sharing geo?data is the use of non?standard Licenses which are difficult to understand both for human beings and computers. This article compares existing (national and international) licensing frameworks as to the key components they share....
conference paper 2012
document
Nushi, B. (author), Van Loenen, B. (author), Besemer, J.W.J. (author), Crompvoets, J. (author)
This paper presents the multi?view assessment of SDI status in the Republic of Kosovo performed in 2007 and in 2010. The main objective of this research was to assess the SDI of Kosovo and to define the driving forces needed to support SDI strategy development. The research assesses the status of SDI implementation of Kosovo using SDI readiness...
conference paper 2012
document
Van Loenen, B. (author), Bregt, A. (author)
Dit rapport gaat in op de monitoringsaspecten van de invoering van open data bij organisaties. Het gepresenteerde raamwerk kan worden gebruikt om de wereldwijde claims van het succes van open data nader te onderbouwen. Want hoewel veelal het gebruik van data bij vrijgave explosief toe kan nemen zijn er geen onderzoeken bekend die deze toename in...
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Verdonk, Y. (author)
Publicatie n.a.v. de studiedag 'Open geodata: van ideaal naar realiteit' op 9 november 2011 in Amersfoort georganiseerd door Geonovum in samenwerking met ICTU.
report 2012
document
Van Loenen, B. (author)
report 2012
document
Van Loenen, B. (author)
report 2012
document
Van Loenen, B. (author)
Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data zou kunnen hebben op de bedrijfsvoering van...
report 2012
document
Kulk, S. (author), Van Loenen, B. (author)
Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data beleid toe te passen. Dit rapport is een uitwerking...
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Van Loenen, B. (author), Zevenbergen, J. (author)
Assessment of geographic information infrastructures (or spatial data infrastructures) is increasingly attracting the attention of researchers in the Geographic information (GI) domain. Especially the assessment of value added GI appears to be complex. By applying the concept of value chain analysis to GI, this paper provides a research...
journal article 2010
document
Onsrud, H. (author), Campbell, J. (author), Van Loenen, B. (author)
Access to earth observation data has become critically important for the wellbeing of society. A major impediment to achieving widespread sharing of earth observation data is lack of an operational web-wide system that is transparent and consistent in allowing users to legally access and use the earth observations of others without seeking...
journal article 2010
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
In the development and diffusion of major technologies, it is well known that standards provide an essential input, establishing compatibility or interoperability between components in the system (DTI, 2005). In addition, standards facilitate coordination and reduce complexity (Brunsson et al., 2000). Only after a standard has been adopted, the...
conference paper 2010
document
Van Loenen, B. (author)
Location based services (LBS) potentially put the privacy of individuals at risk. The increased possibility to know people’s whereabouts is posing the question of possibility versus desirability with regard to location privacy. The central question that this article aims to answer is how location privacy needs of cell phone users may be balanced...
conference paper 2010
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), De Jong, J. (author)
Het afgelopen decennium is discussie ontstaan over in hoeverre de overheid haar geo-informatie mag of kan vermarkten. De commercialiseringdiscussie gaat om de vraag wanneer de overheid de markt mag betreden en aan welke spelregels zij zich dan moet houden. Een overheid verricht in principe een marktactiviteit als zij goederen of diensten, al dan...
journal article 2009
document
Van Loenen, B. (author), Besemer, J.W.J. (author), Zevenbergen, J.A. (author)
report 2009
document
Crompvoets, J. (author), Rajabifard, A. (author), Van Loenen, B. (author), Delgado, T.C. (author)
conference paper 2009
document
Van Loenen, B. (author)
journal article 2009
document
Van Loenen, B. (author)
Within information societies, information availability is a key issue affecting societyâs well being. The infrastructure underlying the foundation of the information society may be referred to as the information infrastructure. A geographic information infrastructure (GII) supports the information infrastructure with regard to geographic...
doctoral thesis 2006
document
Welle Donker, F.M. (author), Van Loenen, B. (author), Zevenbergen, J.A. (author)
Beschikbaar stellen van geo-informatie bij Rijkswaterstaat. Analyse van de (on) mogelijkheden van het op korte termijn vrij beschikbaar stellen van vier geo-data sets.
conference paper 2006
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 21)

Pages