Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 1,490)

Pages

Concentratie, segregatie en probleemcumulatie in Den Haag: Naar een ruimtelijke driedeling
Concentratie, segregatie en probleemcumulatie in Den Haag: Naar een ruimtelijke driedeling
Gekwalificeerd adviesrecht bij woningcorporaties
Gekwalificeerd adviesrecht bij woningcorporaties
Missing links in Europees verband: Technische standaardisatie
Missing links in Europees verband: Technische standaardisatie
Doorvoer via entrepot: Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie
Doorvoer via entrepot: Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie
Evaluatie van het projekt van 49 casco-koopwoningen te Kockengen
Evaluatie van het projekt van 49 casco-koopwoningen te Kockengen
Bouwstenen voor kwalitatieve woningbouw in Gelderland: Eindrapport
Bouwstenen voor kwalitatieve woningbouw in Gelderland: Eindrapport
De onderkant van de Haagse woningmarkt; vraag en aanbod in beeld
De onderkant van de Haagse woningmarkt; vraag en aanbod in beeld
Policies and regulations for sustainable building: A comparative study of five European countries
Policies and regulations for sustainable building: A comparative study of five European countries
Het buurtinformatiesysteem Almelo: Opzet en uitwerking
Het buurtinformatiesysteem Almelo: Opzet en uitwerking
Als er een schaap over de dam is: Een studie naar negen navolgers van het Delftse woonruimteverdelingsmodel
Als er een schaap over de dam is: Een studie naar negen navolgers van het Delftse woonruimteverdelingsmodel
Strategische ruimtelijke investeringen in de Zuidvleugel, 1999-2010
Strategische ruimtelijke investeringen in de Zuidvleugel, 1999-2010
Automatisering en informatievoorziening in Nederlandse gemeente: Overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten nu en straks
Automatisering en informatievoorziening in Nederlandse gemeente: Overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten nu en straks
Puzzling neighbourhood effects: Spatial selection, ethnic concentration and neighbourhood impacts
Puzzling neighbourhood effects: Spatial selection, ethnic concentration and neighbourhood impacts
Evaluatie koopwoningen en groeiend eigendom in de Schilderswijk
Evaluatie koopwoningen en groeiend eigendom in de Schilderswijk
Duurzaam bouwen achter de duinen
Duurzaam bouwen achter de duinen
Doorwerking van de VINEX op provinciaal niveau: Ruimtelijk beleid, woningbouw en bedrijfslocaties
Doorwerking van de VINEX op provinciaal niveau: Ruimtelijk beleid, woningbouw en bedrijfslocaties
De kosten-kwaliteitstoets: Analyse van een gemeentelijk volkshuisvestingsinstrument
De kosten-kwaliteitstoets: Analyse van een gemeentelijk volkshuisvestingsinstrument
Measuring and explaining house price developments
Measuring and explaining house price developments
Doorstroomexperiment Zuiderpark/Zwaanspreng in Apeldoorn
Doorstroomexperiment Zuiderpark/Zwaanspreng in Apeldoorn
Duurzaam ingrijpen in de woningvoorraad: De milieueffecten gekwantificeerd
Duurzaam ingrijpen in de woningvoorraad: De milieueffecten gekwantificeerd
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 1,490)

Pages