Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Kaan, H.F. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Van Schaik, A.A. (author)
book
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1986
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1987
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Westra, H. (author)
book 1988
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, H. (author)
De Randstad neemt in Europa een strategische plaats in. Door dit uit te buiten kan de Randstad zich ontwikkelen als een toplokatie in Europa. Daarnaast kent de Randstad opvallend veel problemen: luchtvervuiling, geluidshinder, files en kriminaliteit. De Randstad is tegelijkertijd een probleemakkumulatiegebied. Deze bundel is door medewerkers van...
book 1990
document
Boelhouwer, P. (author), Van der Heijden, H. (author)
book 1992
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Kersloot, J.M. (author)
book 1993
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Meijer, F. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
document
Kullberg, J. (author), Van der Heijden, W.A.T. (author), Adrianow, J.A. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author), Toneman, H.W.M. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
document
Van der Heijden, H.M.M. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Vries, P. (author)
In de praktijk van de woningproductie is er regelmatig discussie over de gronduitgifteprijs: de prijs die de grondexploitant in rekening brengt bij de vastgoedexploitant. Deze discussie spitst zich toe op de prijs die de gemeente (als grondexploitant, bijvoorbeeld in een bouwclaimmodel) in rekening brengt bij projectontwikkelaars. Dit rapport...
report 2006
document
Van der Heijden, J. (author)
book 2008
document
Van der Heijden, J.J. (author)
Facing issues with regulatory enforcement through municipal agencies, governments in Australia have reformed the enforcement of public building regulations. As a result, the private sector has been introduced in building regulatory enforcement regimes with differences amongst jurisdictions. In this paper account is given of the present day...
conference paper 2008
document
Van der Heijden, J.J. (author)
It is often assumed that traditional regulatory regimes centered on governmental action will benefit from greater private sector involvement. And, under the catchy phrase "from government to governance" globally a wide variety of hybrid forms of governance has emerged. However, little empirical insight exists in the actual effects of such...
doctoral thesis 2009
document
Haffner, M. (author), Hoekstra, J. (author), Oxley, M. (author), Van der Heijden, H. (author)
The once clear demarcation of funding and roles of the social and market rental sectors seems to have become blurred in a number of European countries. Social renting is no longer provided only by non-profit organisations. The extent to which a gap can be identified between the social and market rental sectors in six countries in north-west...
book 2009
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 26)

Pages