Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 11 of 11)
document
Rietveld, P. (author), Kreutzberger, E. (author)
Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die zijn gehouden tijdens het symposium "Stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en transport in de Randstad", georganiseerd in het kader van het programma Stedelijke Netwerken met de gelijknamige titel als dit boek. De studiedag is gehouden op 27 september 1991, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
book 1992
document
Visser, J.G.S.N. (author), Bentvelsen, T.G.M. (author)
De ontwikkeling van een Europees stelsel van hogesnelheidsspoorverbindingen lijkt om meer dan een reden een onafwendbare ontwikkeling. In verschillende landen worden met hoge snelheid hoge-snelheidsverbindingen per spoor gerealiseerd. Het totstandkomen van een Europees netwerk door middel van grensoverschrijdende verbindingen wordt door de...
book 1991
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
document
Van Gent, H.A. (author), Nijkamp, P. (author), Rodenburg, C.A. (author)
book 1998
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
document
Priemus, H. (author), Kloosterman, R.C. (author), Lambregts, B.W. (author), Kruythoff, H.M. (author), Den Draak, J. (author)
book 1998
document
Bos, F.A. (author), De Man, J.G. (author), Wierikx, A.A.C.M. (author)
book 1992
document
Van den Hanenberg, A.G.M. (author)
Er blijken zich diverse belangrijke ontwikkelingen voor te doen op economisch en technologisch gebied die van invloed zijn op de mobiliteit en op interactiepatronen. Voor de verplaatsing van zowel goederen als personen hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen. Er treedt een steeds grotere verwevenheid op tussen de verschillende...
book 1990
document
Vleugel, J.M. (author)
book 1991
document
Kreutzberger, E. (author), Vleugel, J.M. (author)
Tot voor kort bestond de gebruikelijke reactie van overheden op de groei van de mobiliteit uit het uitbreiden van de verkeersinfrastructuur. Met name in het wegverkeer heeft dit geleid tot een zeer sterke groei van het infrastructuurnetwerk. Een dergelijk infrastructuurbeleid wordt heden ten dage steeds minder aantrekkelijk geacht. Hierbij...
book 1992
document
Bruinsma, F. (author), Perrels, A. (author), Rouwendal, J. (author)
Deze bundel bevat het merendeel van de lezingen die op 19 april 1990 werden gehouden op het door de Vakgroep Ruimtelijke Economie georganiseerde symposium "Ruim baan voor nieuwe infrastructuur?".
book 1991
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 11 of 11)