Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 6 of 6)
document
Visscher, H.J. (author)
book 1999
document
Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Bouwresearch Rotterdam
book 1999
document
Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
book 1998
document
Visscher, H.J. (author)
In dit boek worden de bouwregelgeving, de vergunningsprocedures en het bouwtoezicht van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Belgiƫ, Denemarken, Noorwegen en Zweden vergeleken. Deze vergelijking heeft aanknopingspunten opgeleverd voor verdere deregulering en vereenvoudiging van de Nederlandse bouwregelgeving.
book 1997
document
Visscher, H. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
book 1993
document
Wijnja, J.G. (author), Priemus, H. (author)
Het Bouw- en Woningtoezicht heeft een rijke geschiedenis achter de rug. Heden ten dage wordt een gedifferentieerd takenpakket uitgevoerd door de Diensten BWT, grotendeels op basis van de Woningwet. Deze OTB-studie, uitgevoerd in opdracht van de landelijke Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging, en gefinancierd door het Ministerie van VROM, geeft...
book 1990
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 6 of 6)