Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 11 of 11)
document
De Wolff, H.W. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ministerie van I&M en Ministerie van BZK. In de zoektocht naar methoden en instrumenten om in de nieuwe context met minder (publieke) investeringsruimte private, particuliere en publieke investeringen te faciliteren zou ‘Stedelijke Herverkaveling’ wellicht een bijdrage kunnen leveren. Stedelijke...
report 2013
document
Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), De Wolff, H.W. (author)
De afgelopen tijd zijn er veel rapportages verschenen, waarin alternatieve oplossingen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling worden gepresenteerd. Deze rapportages zijn genalyseerd op conclusies en aanbevelingen richting gemeenten. Het geheel overziende, blijkt dat de gesignaleerde oplossingen voor de problematiek van gebiedsontwikkeling en...
report 2012
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2011
document
Wijntjes, W.G.J. (author), Bodewes, W. (author), Fleischeuer, S. (author), De Wolff, H.W. (author), Hoornstra, A. (author), Kleibergen, J.J. (author)
report 2010
document
Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author), De Wolff, H.W. (author)
De volgende vragen komen aan de orde: Welke grondbeleidstrategie hanteert de gemeente Almelo op dit moment (volgens de nota grondbeleid en in de praktijk)? Wat is de reden/motivering om deze strategie te hanteren? Wordt dit in de praktijk waargemaakt, oftewel worden in de praktijk de doelstellingen bereikt die de nota grondbeleid voor ogen had?...
report 2010
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2009
document
De Wolff, H.W. (author), Spaans, M. (author), Louw, E. (author), Groetelaers, D.A. (author)
report 2009
document
De Wolff, H.W. (author), Ploeger, H.D. (author), De Jong, J. (author)
De centrale vraag in het onderzoek is: Is het erfpachtsysteem voor de gemeente Den Haag (nog steeds) en nuttig en noodzakelijk middel om gemeentelijke doeleinden te bereiken, en zo ja: in welke vorm?
report 2006
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 11 of 11)