Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 11 of 11)
document
Wassenberg, F.A.G. (author)
ach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Siedlungen als Gartenstadte entsprechend den Ideen der modernen Architekturkonzipiert. Amsterdam ist das herausragende Beispiel in denNiederlanden. Die Kommune plante ausgedehnte Wohnviertelin grosser Zahl, um die steigende Nachfrage zu befriedigen.In den 5Oer und 60er Jahren entstanden die "Westlichen...
journal article 2012
document
Helleman, G. (author), Wassenberg, F. (author)
One of the finest and best-known examples of a CIAM-planned area is the Bijlmermeer in Amsterdam, one of Europe’s leading examples of high-rise estates. Over the years, the Bijlmermeer has been a shining example of the high expectations and ideas of CIAM-planning, the disappointment, problems and stigma of numerous improvement trials and...
journal article 2012
document
Veldboer, L. (author), Bergstra, M. (author), Kleinhans, R. (author)
Wat gebeurt er als arme wijken door een toename van koopwoningen inkomensdivers worden? Is het resultaat van stedelijke vernieuwing en gentrification een sociale tweedeling of is er tevredenheid met de gegroeide klassenmix? Uit onderzoek van UvA en OTB blijkt dat in Amsterdamse buurten waar tussen 2001 en 2009 de differentiatie van de...
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
Helleman, G. (author), Wassenberg, F. (author)
Amsterdam-Bijlmermeer ist die modernste, idealistischste und meist diskutierte Siedlung der Niederlande. Sie ist außerdem eine der bekanntesten Großsiedlungen Europas. Aber Bijlmermeer wird schon bald nicht mehr Bijlmermeer sein. Die Siedlung wird baulich, sozial und ökonomisch umfassend erneuert. Im Jahr 2010 wird die Hälfte der wabenförmigen...
journal article 2010
document
Meijer, F. (author)
book 1997
document
Van Rosmalen, B. (author), Kullberg, J. (author)
book 1997
document
Boumeester, H. (author), Wassenberg, F. (author), Korthals Altes, H.J. (author)
Het verbeteren van het beheer is een van de pijlers van de vernieuwingsplannen van de Bijlmermeer. De veiligheid in en rond de flats moet verbeteren door meer toezicht te houden op wat er in de flats gebeurt. Reeds midden jaren tachtig bepleitte het Ministerie van Justitie (in navolging van de commissie Roethot) voor verscherping van het...
book 1996
document
Kersloot, J.M. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1993
document
Spaans, M. (author), De Wolff, H. (author), Priemus, H. (author)
book 1993
document
Priemus, H. (author), Bentvelsen, T. (author), Meijer, F. (author), Spaans, M. (author), Teule, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 11 of 11)