Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 154)

Pages

document
Priemus, H. (author)
De wetenschappelijke productie van Hugo Priemus 1963-2007
report 2008
document
De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author), Nelisse, P. (author), Jager, P.G. (author), Arnoldussen, E. (author), Broeren, J.L. (author), Alders, J.G.M. (author)
report 2009
document
Meijers, E.J. (author), Hoogerbrugge, M.M. (author), Hollander, K. (author)
report 2012
document
Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
report 2005
document
Maat, K. (author), Harts, J.J. (author), Zeijlmans van Emmichoven, M. (author), Goetgeluk, R. (author), Goetgeluk, R. (author)
De jaren rond de millenniumwisseling waren op ruimtelijk gebied turbulente jaren als gevolg van de voorspoedige economische ontwikkeling, de dynamiek in de werkgelegenheid en de uitvoering van de Vinex woningbouwopgave. Met de introductie van de Nota Ruimte vindt momenteel de omslag naar nieuw beleid plaats, waarin het concept van de compacte...
report 2005
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), Tambach, M. (author)
Onderzocht is of provinciaal ruimtelijk beleid bijdraagt aan stagnatie van woningbouw in de gemeente Utrecht. Tevens zijn aanbevelingen gedaan gericht op het verminderen van stagnatie van woningbouw.
report 2007
document
Bosch, E.M. (author), Sleutjes, B.W.H. (author), Ouwehand, A.L. (author)
report 2012
document
Verkade, A.J.W. (author), Duijm, F. (author), Merckx, A.M. (author), Meijer, A. (author), Ten Bolscher, G.H. (author)
report 2009
document
Zonneveld, W. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Spaans, M. (author), Waterhout, B. (author), de Wolff, H.W. (author)
report 2011
document
van der Schaar, J. (author), van Bortel, G.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2012
document
Van Overmeeren, A.J. (author)
Dit rapport bevat een systematisch overzicht van de uitspraken over visitatie van woningcorporaties door diverse gezaghebbende instanties, van de verschillende func-ties die visitaties kunnen vervullen en de daarmee samenhangende ’variabelen’ die gebruikt kunnen worden bij de vormgeving van een visitatiestelsel. Daarnaast komen de resultaten van...
report 2007
document
Romein, A. (author), Trip, J.J. (author)
report 2010
document
Louw, E. (author), Jansen, S.J.T. (author), Van Hove, M. (author)
Oonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland.
report 2011
document
Hasselaar, E. (author)
report 2012
document
De Vries, M.E. (author), Van Oosterom, P. (author)
Dit deelrapport beschrijft een aantal technische aspecten van open data beleid. Ingegaan wordt op: data preparatie, leveringsmodel, web techniek, open standaarden, begrijpbaarheid, vindbaarheid en gebruikersinteractie. Per aspect (kernthema) wordt een aantal keuze-mogelijkheden voor de implementatie van open data beleid gepresenteerd. Een van de...
report 2012
document
Jansen, S.J.T. (author)
People’s residential preferences are generally predicted on the basis of socio-demographic characteristics. Recently, however, it is argued that these variables no longer suffice and that they should be supplemented with lifestyle variables. The cur-rent study explores this assumption for a number of residential preferences. A life-style...
report 2011
document
Van Loenen, B. (author)
report 2012
document
Vermunt-Bastiaansen, A. (author), De Vries, P. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 154)

Pages