Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 17 of 17)
document
Kleinhans, R.J. (author)
book 2009
document
Kleinhans, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Kleinhans, R.J. (author)
book 2005
document
Gruis, V. (author), Visscher, H. (author), Kleinhans, R. (author)
Urban renewal through the large-scale restructuring of post-war neighbourhoods is a major challenge throughout Europe in the decades ahead, Current urban restructuring programmes in the Netherlands focus on the demolition and replacement of the existing housing stock, The motivation behind this strategy is creating a better social mix between ...
book 2006
document
Kleinhans, R.J. (author)
conference paper 2009
document
Meerts, A. (author), Kleinhans, R. (author), Posthumus, H. (author)
Each year, thousands of Dutch social renters have to deal with forced relocation from their dwellings slated for demolition. This is an essential part of Dutch urban restructuring policy in early post-war neighbourhoods. Usually, these relocatees have to find a new dwelling by themselves, facilitated with a priority status and an allowance for...
conference paper 2011
document
Varady, D. (author), Kleinhans, R. (author)
Public housing revitalization relocatees often recluster in already fragile neighbourhoods where they continue to struggle with poverty and may cause nuisances and conflict in their new living environment. This paper reviews the literature on relocation counselling efforts and the appearance of negative neighbourhood spillovers connected to four...
conference paper 2011
document
Kleinhans, R.J. (author), Veldboer, A.P.M. (author)
Social mobility is a key concept in neighbourhood-based policies in Europe and the US. The Dutch neighbourhood approach often implies physical restructuring combined with a range of economic and social mobility strategies such as counselling, citizenship courses, debt relief, work training / placement programs and language courses. However, the...
conference paper 2012
document
Kleinhans, R.J. (author)
Essay over de effecten van verkoop van huurwoningen op de leefbaarheid van wijken.
journal article 2013
document
Kleinhans, R.J. (author), Van Ham, M. (author)
In the last few decades, urban renewal policies have taken firm root in many Western European countries. Underlying these renewal policies is a strong belief in negative neighborhood effects of living in poverty concentration areas, often neighborhoods with a large share of social housing. In Europe, great importance is attached to creating a...
journal article 2013
document
Kleinhans, R. (author), Van der Land, M. (author), Doff, W. (author)
In this prologue to the special issue, the guest editors place the contributions in the context of current debates on living in concentrated poverty neighbourhoods. These debates concern two broad categories of residents: poor households that are assisted to move from concentrations of poverty to lower-poverty areas (movers); and households (not...
journal article 2010
document
Kleinhans, R.J. (author), Van Ham, M. (author)
In the past few decades, urban regeneration policies have taken firm root in many Western European countries. Underlying these regeneration policies is a strong belief in the negative neighborhood effects of living in areas of concentrated poverty, often neighborhoods with a large share of social housing. In Europe, great importance is attached...
journal article 2013
document
Veldboer, L. (author), Bergstra, M. (author), Kleinhans, R. (author)
Wat gebeurt er als arme wijken door een toename van koopwoningen inkomensdivers worden? Is het resultaat van stedelijke vernieuwing en gentrification een sociale tweedeling of is er tevredenheid met de gegroeide klassenmix? Uit onderzoek van UvA en OTB blijkt dat in Amsterdamse buurten waar tussen 2001 en 2009 de differentiatie van de...
report 2011
document
Kleinhans, R. (author), Van Ham, M. (author)
In the last few decades, urban renewal policies have taken firm root in many Western European countries. Underlying these renewal policies is a strong belief in negative neighborhood effects of living in poverty concentration areas, often neighborhoods with a large share of social housing. In Europe, great importance is attached to creating a...
report 2013
document
Dol, C.P. (author), Kleinhans, R.J. (author)
Het voorliggende deelrapport maakt deel uit van het onderzoek ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering: over verhuizers, ontvangstwijken en het aanbod sociale huurwoningen’. Het onderzoek bestaat uit twee samenhangende onderdelen: ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering; over mensen en ontvangstwijken’ (module A) en ‘Een...
report 2011
document
Kleinhans, R.J. (author), Bolt, G. (author)
Binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor krachtige Steden’ van Nicis Institute zijn meer dan veertig projecten in uitvoering. Dit rapport is het resultaat van één van deze onderzoeken, namelijk het onderzoek ‘Verval van buurten en de betekenis van sociale cohesie. Op zoek naar omslagpunten, vervalmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid’...
report 2010
document
Dol, C.P. (author), Kleinhans, R.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksconsortium bestaande uit Platform Corpovenista, Universiteit Utrecht, TU Delft (OTB), Nicis Institute en de gemeenten Breda, Den Haag, Ede, Groningen & Rotterdam.
report 2011
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 17 of 17)