Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 2 of 2)
document
Vleugel, J.M. (author)
book 1991
document
Kreutzberger, E. (author), Vleugel, J.M. (author)
Tot voor kort bestond de gebruikelijke reactie van overheden op de groei van de mobiliteit uit het uitbreiden van de verkeersinfrastructuur. Met name in het wegverkeer heeft dit geleid tot een zeer sterke groei van het infrastructuurnetwerk. Een dergelijk infrastructuurbeleid wordt heden ten dage steeds minder aantrekkelijk geacht. Hierbij...
book 1992