Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 148)

Pages

document
Kullberg, J. (author)
book
document
Priemus, H. (author), Sjoer, E. (author)
book 1977
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1983
document
Priemus, H. (author)
book 1984
document
Groetelaers, P. (author)
book 1984
document
Hoenderdos, A.L.M. (author), Prak, N.L. (author), Priemus, H. (author)
book 1986
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1986
document
Van der Zon, F. (author)
book 1986
document
Toneman, H.W.M. (author)
Advies aan Patrimoniums Woningstichting Ridderkerk.
book 1986
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1986
document
Coenen, M.F. (author)
book 1986
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Ooms, I.L. (author)
book 1987
document
Swets, H.L. (author)
book 1987
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
Het verloop van de planning en uitvoeririg van diverse sectorale projecten is in Nederland dikwijls moeizaam. Dit verloop wordt veelal gekenmerkt äoor kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid, alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers....
book 1987
document
Stam, W.J. (author), Groetelaars, P. (author), Thissen, W.A.H. (author)
book 1987
document
Vervaet, A. (author)
book 1987
document
Van Schaik, A. (author)
Deze aflevering in de serie 'Volkshuisvesting in theorie en praktijk' behandelt de diskrepantie tussen de huurbepaling van nieuwbouwwoningen en de huuraanpassingen in de voorraad. Allereerst wordt ingegaan op enkele publikaties die op de relatie tussen deze twee overheidsinstrumenten wijzen . Vervolgens worden onderzoeksresultaten gepresenteerd:...
book 1987
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1987
document
Mijer, F. (author)
book 1987
document
Backx, S.A.A. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1987
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 148)

Pages