Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 23)

Pages

Missing links in Europees verband: Technische standaardisatie
Missing links in Europees verband: Technische standaardisatie
Doorvoer via entrepot: Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie
Doorvoer via entrepot: Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie
Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit; naar een onderzoeksagenda
Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit; naar een onderzoeksagenda
Implicaties van een vrije grondmarkt en een intensieve stedelijke herstructurering: Nederland 2030 revisited
Implicaties van een vrije grondmarkt en een intensieve stedelijke herstructurering: Nederland 2030 revisited
Autobezit, autogebruik en rijgedrag determinanten van het energiegebruik bij personen-automobiliteit
Autobezit, autogebruik en rijgedrag determinanten van het energiegebruik bij personen-automobiliteit
Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Handboek wijkeconomie
Handboek wijkeconomie
Vastgoedmarkt en ruimtelijke spreiding van kantoren: Literatuurverkenning en hypothesevorming
Vastgoedmarkt en ruimtelijke spreiding van kantoren: Literatuurverkenning en hypothesevorming
Bedrijventerreinen over de groene grens
Bedrijventerreinen over de groene grens
Op weg naar herontwikkeling van de Plaspoelpolder
Op weg naar herontwikkeling van de Plaspoelpolder
The propensity and the postponement of firm relocations. Testing approaches for housing choice models
The propensity and the postponement of firm relocations. Testing approaches for housing choice models
Changing industrial land use: A firm level analysis
Changing industrial land use: A firm level analysis
Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Surveys and forecasting industrial property demand
Surveys and forecasting industrial property demand
Verhuizende bedrijven: Zijn bedrijventerreinen nog steeds populair?
Verhuizende bedrijven: Zijn bedrijventerreinen nog steeds populair?
Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende organisaties
Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende organisaties
Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 23)

Pages