Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 1,490)

Pages

3D Pilot: Eindrapport werkgroep Aanbod van 3D geo-informatie
3D Pilot: Eindrapport werkgroep Aanbod van 3D geo-informatie
Lessons Learned From the Largest Tenure Mix Operation in the World: Right to Buy in the United Kingdom
Lessons Learned From the Largest Tenure Mix Operation in the World: Right to Buy in the United Kingdom
Public-private partnerships in urban development projects. Polish practices and EU regulations
Public-private partnerships in urban development projects. Polish practices and EU regulations
Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: The Netherlands
Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: The Netherlands
Balansventilatie: Onderzoek naar de effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen en naar de tevredenheid van de bewoners van de wijk Vathorst
Balansventilatie: Onderzoek naar de effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen en naar de tevredenheid van de bewoners van de wijk Vathorst
Grondbeleid gemeente Almelo: Mogelijke strategieën en instrumenten
Grondbeleid gemeente Almelo: Mogelijke strategieën en instrumenten
Particuliere woningvoorraad Enschede: Kwaliteit - Beleid - Effectiviteit. Eindrapport
Particuliere woningvoorraad Enschede: Kwaliteit - Beleid - Effectiviteit. Eindrapport
Lastenstijging, armoede en leefbaarheid in de deelgemeente Feijenoord
Lastenstijging, armoede en leefbaarheid in de deelgemeente Feijenoord
Particuliere woningvoorraad Schiedam: Kwaliteit - Beleid - Effectiviteit. Eindrapport
Particuliere woningvoorraad Schiedam: Kwaliteit - Beleid - Effectiviteit. Eindrapport
3D pilot: Managementsamenvatting: impressie van een jaar samenwerken
3D pilot: Managementsamenvatting: impressie van een jaar samenwerken
Prestatieafspraken in het planvormingsproces van duurzame stedelijke vernieuwing: Een verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden van prestatieafspraken voor duurzaam bouwen
Prestatieafspraken in het planvormingsproces van duurzame stedelijke vernieuwing: Een verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden van prestatieafspraken voor duurzaam bouwen
Visitatierapport Woonpartners. Deel 1: Maatschappelijke prestaties
Visitatierapport Woonpartners. Deel 1: Maatschappelijke prestaties
The Impact of Socio-Demographic Characteristics, Objective Housing Quali-ty and Preference on Residential Satisfaction
The Impact of Socio-Demographic Characteristics, Objective Housing Quali-ty and Preference on Residential Satisfaction
Expertadvies: Geo standaarden
Expertadvies: Geo standaarden
Crowdsourced WebGIS for routing applications in disaster management situations
Crowdsourced WebGIS for routing applications in disaster management situations
Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
Visitatie van woningcorporaties: Eindrapport
Visitatie van woningcorporaties: Eindrapport
The creative production and consumption milieu; creative city challenge framework report 6.1
The creative production and consumption milieu; creative city challenge framework report 6.1
Beleid voor het verbeteren van de energieprestaties van de Europese woningvoorraad
Beleid voor het verbeteren van de energieprestaties van de Europese woningvoorraad
Vergrijzing: Corporaties een zorg? een onderzoek naar de manier waarop woningcorporaties met hun woningvoorraadbeleid inspelen op de vergrijzing
Vergrijzing: Corporaties een zorg? een onderzoek naar de manier waarop woningcorporaties met hun woningvoorraadbeleid inspelen op de vergrijzing
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 1,490)

Pages