Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 85)

Pages

Balansventilatie: Onderzoek naar de effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen en naar de tevredenheid van de bewoners van de wijk Vathorst
Balansventilatie: Onderzoek naar de effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen en naar de tevredenheid van de bewoners van de wijk Vathorst
Eindevaluatie Het Experiment: De wenselijkheid van een gestructureerde praktijkervaringsperiode voor bouwkundige architecten
Eindevaluatie Het Experiment: De wenselijkheid van een gestructureerde praktijkervaringsperiode voor bouwkundige architecten
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang
Literatuurstudie scholen en kindercentra. Binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties
Literatuurstudie scholen en kindercentra. Binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties
Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken: Veel variatie en volop in ontwikkeling
Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken: Veel variatie en volop in ontwikkeling
Kwaliteitsbeleid voor de sociale huursector: Beleidsinstrumenten, voorraadkarakteristieken en kwaliteit van het woningbezit in Engeland en Nederland
Kwaliteitsbeleid voor de sociale huursector: Beleidsinstrumenten, voorraadkarakteristieken en kwaliteit van het woningbezit in Engeland en Nederland
On-line aanvraag van bouwvergunningen: Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief
On-line aanvraag van bouwvergunningen: Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang - samenvatting
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang - samenvatting
Vochtproblemen in sociale huurwoningen in Den Haag
Vochtproblemen in sociale huurwoningen in Den Haag
Het toezicht op de naleving van de eisen uit het Bouwbesluit
Het toezicht op de naleving van de eisen uit het Bouwbesluit
Duurzame Nederlandse woningvoorraad: Recente beleidsontwikkelingen
Duurzame Nederlandse woningvoorraad: Recente beleidsontwikkelingen
Dutch ideas for stressing the responsibility of homeowners for housing quality
Dutch ideas for stressing the responsibility of homeowners for housing quality
Vijftien jaar Bouwbesluit: Hoe nu verder?
Vijftien jaar Bouwbesluit: Hoe nu verder?
LCA-based scenario study of housing maintenance: Energy or materials?
LCA-based scenario study of housing maintenance: Energy or materials?
Shifting responsibilities in housing management and building regulations
Shifting responsibilities in housing management and building regulations
Sarah Blandy, Ann Dupuis and Jennifer Dixon (eds): Multi-owned housing: law, power and practice
Sarah Blandy, Ann Dupuis and Jennifer Dixon (eds): Multi-owned housing: law, power and practice
Duurzaamheid van daksystemen: Levenscyclusanalyse van isolatiematerialen, dakbedekking en warmteverliezen door het dak
Duurzaamheid van daksystemen: Levenscyclusanalyse van isolatiematerialen, dakbedekking en warmteverliezen door het dak
Nederland is te streng bij het Europees aanbesteden van architectendiensten
Nederland is te streng bij het Europees aanbesteden van architectendiensten
Fire safety regulations for housing in Europe compared
Fire safety regulations for housing in Europe compared
The Portuguese building regulation system: A critical review
The Portuguese building regulation system: A critical review
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 85)

Pages