Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 20)
Knelpunten gebiedsontwikkeling: De rol van Europese richtlijnen
Knelpunten gebiedsontwikkeling: De rol van Europese richtlijnen
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 3: effecten op bewoners
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 3: effecten op bewoners
Evaluatie sleutelprojecten: Onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM
Evaluatie sleutelprojecten: Onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 1: bereikbaarheid en ontwikkeling
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 1: bereikbaarheid en ontwikkeling
Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
The concept of non-financial compensation: What is it, which forms can be distinguished and what can it mean in spatial terms?
The concept of non-financial compensation: What is it, which forms can be distinguished and what can it mean in spatial terms?
Realisatie van stedelijke revitaliseringsprojecten - Een internationale vergelijking
Realisatie van stedelijke revitaliseringsprojecten - Een internationale vergelijking
Regional integrative territorial strategies in regional development and governance: A closer look at the Dutch MIRT territorial agenda
Regional integrative territorial strategies in regional development and governance: A closer look at the Dutch MIRT territorial agenda
The concept of red-for-green in the Netherlands
The concept of red-for-green in the Netherlands
Meta-governance and developing integrative territorial strategies: The case of MIRT territorial agendas in the Randstad (Netherlands)
Meta-governance and developing integrative territorial strategies: The case of MIRT territorial agendas in the Randstad (Netherlands)
Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Legitimacy of national government involvement of urban (re)development: Evidence from the Dutch 'key projects'
Legitimacy of national government involvement of urban (re)development: Evidence from the Dutch 'key projects'
Mega-event strategy as a tool of urban transformation: Sydney's experience
Mega-event strategy as a tool of urban transformation: Sydney's experience
New instruments in spatial planning: An international perspective on non-financial compensation
New instruments in spatial planning: An international perspective on non-financial compensation
Ontwikkeling en financiering van publiek stedelijk vastgoed in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
Ontwikkeling en financiering van publiek stedelijk vastgoed in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
Evaluatie van de grote-stadsverbieuwing: Heranalyse van de eerste fase van het Belstato-project in opdracht van de vier grote steden
Evaluatie van de grote-stadsverbieuwing: Heranalyse van de eerste fase van het Belstato-project in opdracht van de vier grote steden
Naar een signaleringssysteem voor de naoorlogse woningvoorraad: Ontwikkeling van een signaleringssysteem voor gemeente en sociale verhuurders ten behoeve van het beheer van het naoorlogse non-profit woningbezit in Rotterdam
Naar een signaleringssysteem voor de naoorlogse woningvoorraad: Ontwikkeling van een signaleringssysteem voor gemeente en sociale verhuurders ten behoeve van het beheer van het naoorlogse non-profit woningbezit in Rotterdam
The development and financing of public real property in urban areas in Belgium, Germany, France and Great Britain
The development and financing of public real property in urban areas in Belgium, Germany, France and Great Britain
Aanpak van grootschalige bouwprojecten: Bouwstenen voor de organisatie van Amsterdam Nieuw-Oost
Aanpak van grootschalige bouwprojecten: Bouwstenen voor de organisatie van Amsterdam Nieuw-Oost
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 20)