Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 23)

Pages

Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
Opbrengsten vastgoed Zuidasdok
Opbrengsten vastgoed Zuidasdok
Surveys and forecasting industrial property demand
Surveys and forecasting industrial property demand
Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 1: bereikbaarheid en ontwikkeling
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 1: bereikbaarheid en ontwikkeling
Handboek wijkeconomie
Handboek wijkeconomie
The propensity and the postponement of firm relocations. Testing approaches for housing choice models
The propensity and the postponement of firm relocations. Testing approaches for housing choice models
Changing industrial land use: A firm level analysis
Changing industrial land use: A firm level analysis
Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
Verhuizende bedrijven: Zijn bedrijventerreinen nog steeds populair?
Verhuizende bedrijven: Zijn bedrijventerreinen nog steeds populair?
Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Bedrijventerreinen over de groene grens
Bedrijventerreinen over de groene grens
Implicaties van een vrije grondmarkt en een intensieve stedelijke herstructurering: Nederland 2030 revisited
Implicaties van een vrije grondmarkt en een intensieve stedelijke herstructurering: Nederland 2030 revisited
Op weg naar herontwikkeling van de Plaspoelpolder
Op weg naar herontwikkeling van de Plaspoelpolder
Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende organisaties
Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende organisaties
Vastgoedmarkt en ruimtelijke spreiding van kantoren: Literatuurverkenning en hypothesevorming
Vastgoedmarkt en ruimtelijke spreiding van kantoren: Literatuurverkenning en hypothesevorming
Autobezit, autogebruik en rijgedrag determinanten van het energiegebruik bij personen-automobiliteit
Autobezit, autogebruik en rijgedrag determinanten van het energiegebruik bij personen-automobiliteit
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 23)

Pages