Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 8 of 8)
document
Boumeester, H. (author), van der Heijden, H. (author), De Vries, P. (author)
lecture notes 2010
document
van der Heijden, J.J. (author)
This paper focuses on the impacts of hybrid forms of governance. Such hybrids are characterized by an arrangement of tasks and responsibilities, regarding regulatory governance, between public and private sector agencies. Empirically the paper is based on regulatory reforms in Australian and Canadian built environment policy. Within these...
conference paper 2009
document
Groetelaers, D.A. (author), Haffner, M.E.A. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Tasan-Kok, M.T. (author)
In deze bijdrage brengen we in kaart hoe de Nederlandse praktijk van lage grondprijzen voor corporatiewoningen zich verhoudt tot de Europese regelgeving over staatssteun. Is de huidige praktijk toelaatbaar en zo nee, hoe kan wel worden voldaan aan de Europese regels?
journal article 2009
document
Visscher, H.J. (author), van der Heijden, J.J. (author), Meijer, F.M. (author)
De betekenis van technische voorschriften voor bouwwerken vastgelegd in het Bouwbesluit is onverminderd groot. De eisen dienen meerdere doelen zoals de bescherming van de belangen van eigenaren en gebruikers van gebouwen, van derden maar ook van maatschappelijke belangen. Voorschriften hebben alleen betekenis als ze ook gehandhaafd worden. De...
lecture notes 2009
document
van der Heijden, J.J. (author)
conference paper 2006
document
van der Heijden, J.J. (author), Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
conference paper 2006
document
van der Heijden, J.J. (author), Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
conference paper 2006
document
van der Heijden, H.M.A. (author), Haffner, M.E.A. (author), Reitsma, A.A. (author)
book 2002
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 8 of 8)