Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 3 of 3)
document
Priemus, H. (author), Smid, I. (author)
book 1994
document
book 1991
document
Bentvelsen, T. (author)
Om de doelmatigheid van de produktie van gemeentelijke diensten in de sector ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stadsvernieuwing te kunnen beoordelen en bijsturen zijn beleidsinstrumenten nodig. Kengetallen kunnen het bestuur en management ondersteunen en stimuleren bij het nemen van beslissingen. Bovendien kunnen zij bijdragen tot een...
book 1989