Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 3 of 3)
document
Lennartz, C. (author)
In the context of shifting regulatory approaches and changing provision structures in many Western rental housing systems, the notion of competition between social and private rental housing has received increasing attention from practitioners and academic researchers. This thesis explores and theorises the concept of inter-tenure competition in...
book 2013
document
Nieboer, N. (author)
Sinds de financiële verzelfstandiging van de Nederlandse sociale-huursector in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw hebben woningcorporaties een grotere beleidsverantwoordelijkheid gekregen wat betreft de ontwikkeling van hun woningbestand. Dit heeft geleid tot een verhoogde activiteit in het ontwikkelen van portefeuillebeleid en tot de opkomst...
book 2009
document
Krantz, B. (author), Öresjö, E. (author), Priemus, H. (author)
book 1999