Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 7 of 7)
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Marien, A.A.A. (author)
report 2011
document
Haffner, M. (author), Lennartz, C. (author), Dol, K. (author)
Housing outcomes are predominantly compared in terms of individual indicators, in-cluding such items as quality or affordability measures, where the outcomes of the individual measures are often not linked in a preceding research step. However, the creation of a composite indicator of housing outcomes, in which these individual measures are...
report 2012
document
Dol, C.P. (author), Kleinhans, R.J. (author)
Het voorliggende deelrapport maakt deel uit van het onderzoek ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering: over verhuizers, ontvangstwijken en het aanbod sociale huurwoningen’. Het onderzoek bestaat uit twee samenhangende onderdelen: ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering; over mensen en ontvangstwijken’ (module A) en ‘Een...
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), De Wolff, H.W. (author)
De afgelopen tijd zijn er veel rapportages verschenen, waarin alternatieve oplossingen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling worden gepresenteerd. Deze rapportages zijn genalyseerd op conclusies en aanbevelingen richting gemeenten. Het geheel overziende, blijkt dat de gesignaleerde oplossingen voor de problematiek van gebiedsontwikkeling en...
report 2012
document
Dol, C.P. (author), Kleinhans, R.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksconsortium bestaande uit Platform Corpovenista, Universiteit Utrecht, TU Delft (OTB), Nicis Institute en de gemeenten Breda, Den Haag, Ede, Groningen & Rotterdam.
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 7 of 7)