Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 5 of 5)
document
Veldboer, L. (author), Bergstra, M. (author), Kleinhans, R. (author)
Wat gebeurt er als arme wijken door een toename van koopwoningen inkomensdivers worden? Is het resultaat van stedelijke vernieuwing en gentrification een sociale tweedeling of is er tevredenheid met de gegroeide klassenmix? Uit onderzoek van UvA en OTB blijkt dat in Amsterdamse buurten waar tussen 2001 en 2009 de differentiatie van de...
report 2011
document
Kleinhans, R. (author), Van Ham, M. (author)
In the last few decades, urban renewal policies have taken firm root in many Western European countries. Underlying these renewal policies is a strong belief in negative neighborhood effects of living in poverty concentration areas, often neighborhoods with a large share of social housing. In Europe, great importance is attached to creating a...
report 2013
document
Dol, C.P. (author), Kleinhans, R.J. (author)
Het voorliggende deelrapport maakt deel uit van het onderzoek ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering: over verhuizers, ontvangstwijken en het aanbod sociale huurwoningen’. Het onderzoek bestaat uit twee samenhangende onderdelen: ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering; over mensen en ontvangstwijken’ (module A) en ‘Een...
report 2011
document
Kleinhans, R.J. (author), Bolt, G. (author)
Binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor krachtige Steden’ van Nicis Institute zijn meer dan veertig projecten in uitvoering. Dit rapport is het resultaat van één van deze onderzoeken, namelijk het onderzoek ‘Verval van buurten en de betekenis van sociale cohesie. Op zoek naar omslagpunten, vervalmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid’...
report 2010
document
Dol, C.P. (author), Kleinhans, R.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksconsortium bestaande uit Platform Corpovenista, Universiteit Utrecht, TU Delft (OTB), Nicis Institute en de gemeenten Breda, Den Haag, Ede, Groningen & Rotterdam.
report 2011
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 5 of 5)