Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 3 of 3)
document
Van Bortel, G.A. (author), Van Overmeeren, A.J. (author)
report 2011
document
Debusschere, E. (author), Vandekerckhove, B. (author), Van Bortel, G.A. (author)
Huurdersparticipatie is een concept dat leeft in de huidige maatschappij. Het is een alom aanwezig begrip dat lokaal op allerlei manieren wordt ingevuld, maar voorlopig nog zonder een concrete duiding, zonder een duidelijke definitie. Het concreet maken van huurdersparticipatie is dan ook de opzet geweest van dit handboek. We willen op een...
report 2010
document
Van Bortel, G.A. (author), Heemskerk, M.M.A.E. (author)
report 2011