Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 8 of 8)
document
Van Loenen, B. (author)
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Van Loenen, B. (author)
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Bregt, A. (author)
Dit rapport gaat in op de monitoringsaspecten van de invoering van open data bij organisaties. Het gepresenteerde raamwerk kan worden gebruikt om de wereldwijde claims van het succes van open data nader te onderbouwen. Want hoewel veelal het gebruik van data bij vrijgave explosief toe kan nemen zijn er geen onderzoeken bekend die deze toename in...
report 2012
document
Kulk, S. (author), Van Loenen, B. (author)
Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data beleid toe te passen. Dit rapport is een uitwerking...
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Besemer, J.W.J. (author), Zevenbergen, J.A. (author)
report 2009
document
Van Loenen, B. (author), Verdonk, Y. (author)
Publicatie n.a.v. de studiedag 'Open geodata: van ideaal naar realiteit' op 9 november 2011 in Amersfoort georganiseerd door Geonovum in samenwerking met ICTU.
report 2012
document
Van Loenen, B. (author)
Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriƫnteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data zou kunnen hebben op de bedrijfsvoering van...
report 2012
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 8 of 8)