Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 1 of 1)
document
Welle Donker, F.M. (author)
Het RGI project Geoloketten is een netwerk initiatief van Alterra (Penvoerder), DataLand, Dienst Landelijk Gebied, ESRI NL, Interprovinciale Overleggroep Geo, International Soil Reference & Information Centre, Milieu & Natuurplanbureau, Adviesdienst Geo-Informatie & ICT Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft, TNO en Wageningen Universiteit.
report 2006