Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 2 of 2)
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
document
Tambach, M. (author)
Project "Kwaliteitsimpuls Particuliere Woningvoorraad". Onderzoeksrapport uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Haag.
report 2012