Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 143)

Pages

document
Den Hollander, B. (author)
book 1994
document
Louw, E. (author)
In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de daadwerkelijke rol die deze douane-inrichtingen...
book 1990
document
Hoenderdos, T. (author), De Hoog, N. (author)
book 1994
document
Meijer, F. (author)
Op verschillende terreinen worden momenteel initiatieven ondernomen om het technisch beheer in de particuliere woningsector op een hoger peil te brengen. Zo valt er bijvoorbeeld een toenemende aandacht te bespeuren voor de financiering van het onderhoud en verbetering in de particuliere sector en ook het beheer na een onderhoudsingreep wordt...
book 1990
document
Van der Zon, F. (author)
book 1986
document
Van Miltenburg, A.J.M. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Raat, R. (author)
book 1999
document
Boelhouwer, P.J. (author), Ter Bogt, R. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Elsinga, M. (author)
Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Woningstichting VZOS, Den Haag.
book 1996
document
Graafland, A. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van de huidige situatie op het gebied van de automatisering en de informatievoorziening bij de Nederlandse gemeenten. De aandacht is vooral gericht op de onderliggende strukturen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de automatisering binnen de gemeenten. Naast een praktische waarde, die onderhevig is...
book 1989
document
Swets, H. (author)
In dit boek wordt een model en een computerapplicatie ontwikkeld voor de afweging van kwaliteit en kosten in de woningbouw. Het model is geschikt voor alle financieringssectoren. Voor dit model is het kwaliteitsbegrip uitgewerkt en het kostenbegrip gedefinieerd. Er is veel aandacht besteed aan informatiestructurering en aan kostenmodellen. Een...
book 1993
document
Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
Priemus, H. (author), Smid, H.S. (author), De Beer, J. (author)
book 1995
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Ooms, I.L. (author)
book 1987
document
Conijn, J.B.S. (author), Ooms, I.L. (author), Plaat, A. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Volkshuisvesting.
book 1989
document
Thijssen, C.C.F. (author)
book 1999
document
Elsinga, M. (author), Priemus, H. (author), Visscher, H.J. (author)
book 1995
document
Van der Zon, F. (author)
book 1991
document
Priemus, H. (author), De Jong, M. (author), Wassenberg, F.A.G. (author)
book 1994
document
Lamain, C.J.M. (author)
book 1995
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 143)

Pages