Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Hasselaar, E. (author)
report 2012
document
Hasselaar, E. (author)
report 2003
document
Meijer, A. (author), Hasselaar, E. (author), Snepvanger, C.A.M. (author)
In deze literatuurstudie is de huidige (inter)nationale literatuur over de relaties tussen binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties voor Nederlandse scholen en kindercentra bestudeerd door de Technische Universiteit Delft. Er is gekeken naar zowel de huidige stand van zaken wat betreft het binnenmilieu op scholen en kindercentra, als naar de...
report 2007
document
Meijer, A. (author), Hasselaar, E. (author), Visscher, H.J. (author)
report 2012
document
Hasselaar, E. (author)
lecture notes 2009
document
Hasselaar, E. (author)
lecture notes 2009
document
Hasselaar, E. (author)
lecture notes 2009
document
Hasselaar, E. (author), Boerstra, A. (author), Nootenboom, P. (author)
journal article 2009
document
van Ginkel, J.T. (author), Hasselaar, E. (author)
Schimmels in woningen vormen een esthetisch probleem en een risico voor de gezondheid. In circa 20 % van de woningen komen vocht- en schimmelproblemen voor, vooral in de doucheruimte. Onderzoeksinstituut OTB van TU Delft deed onderzoek naar de relatie tussen de aanwezigheid van schimmel en 75 kenmerken van de woning en de wijze van bewoning....
journal article 2008
document
Hasselaar, E. (author), Huijbregts, S. (author)
Het doel van het Klimaatfestijn is om op een creatieve manier in uw buurt of woonplaats plannen of afspraken over energiebesparing te maken. Dit informatieblad geeft u een handreiking voor het organiseren hiervan. U maakt kennis met goede voorbeelden, u ontwikkelt gezamenlijk idee├źn en werkt die uit tot concrete acties.
journal article 2009
document
Hasselaar, E. (author)
Ventilatie blijkt in de praktijk vaak niet te voldoen aan eisen van het Bouwbesluit. Ook gebruiken de bewoners de ventilatievoorzieningen onvoldoende, met als gevolg energieverlies of een slechte luchtkwaliteit en soms een combinatie van die effecten. Praktijkonderzoek levert een nieuw programma van eisen voor ventilatievoorzieningen die passen...
journal article 2008
document
Hasselaar, E. (author)
journal article 2008
document
Hasselaar, E. (author)
journal article 2009
document
Hasselaar, E. (author)
Occupants in air-tight houses and with poorly maintained mechanical ventilation systems have stimulated the study of health hazards of housing. Five hundred houses were inspected, to diagnose the relation between lay-out, construction, technical services, interior decorations and potential indoor air pollution or problems with noise and safety....
doctoral thesis 2006
document
Hasselaar, E. (author)
conference paper 2009
document
Hasselaar, E. (author), van Ginkel, J.T. (author)
conference paper 2006
document
Hasselaar, E. (author), van Ginkel, J.T. (author)
conference paper 2004
document
Van Ginkel, J.T. (author), Hasselaar, E. (author)
conference paper 2006
document
Hasselaar, E. (author)
conference paper 2008
document
Hasselaar, E. (author)
Occupants and housing managers deal with several environmental problems in dwellings. To support the diagnosis of cause and effect and to promote good communication about health hazards, indicators of the relationship between physical properties, occupancy patterns and health risks are needed. The research project focussed on the selection of...
conference paper 2009
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 32)

Pages